Leta i den här bloggen

söndag 19 september 2010

mTOR signalointitie

mTOR (mammalian target of rapamycin) appears to play a central role
in signaling caused by nutrients and mitogens such as growth factors to regulate translation.

mTOR , nisäkkäissä esiintyvä rapamysiinin kohdemolekyyli näyttää olevan keskeinen signaloinnissa, jonka aiheuttaa eri ravintoaineet ja mitogeenit kuten kasvutekijät säädellen translaatiota.

The drug rapamycin acts on mammalian cells through the mTOR protein kinase, also known as FRAP.

Rapamysiininiminen lääkeaine vaikuttaa nisäkässoluissa mTOR proteiinikinaasiteitse ja se tunnetaan myös toisella nimellä FRAP.

When bound to the immunophilin binding protein FKBP12, rapamycin inhibits mTOR kinase activity and has immunosuppressant activity.

Sitoutuneena immunofiliinia sitovaan proteiiniin FKBP12 rapamysiini estää mTOR kinaasin aktiivisuutta ja omaa immunosupressiivisen vaikutuksen.

Rapamycin and the mTOR inhibitor CCI-779 are being tested as anti-cancer agents, acting to block mitogenic signaling.

Rapamysiini ja mTOR-estäjä CCI-779 on testattu vaikutukseltaan syövänvastaisina agensseina ja ne blokeeraavat mitogeenistä signalointia.

Recently, mTOR was also found to act as an ATP sensor to regulate cell growth.
Vastikään on mTOR In havaittu toimivan ATPsensorina ja kasvun säätelijänä.

Upstream activation of PI 3 kinase activity that leads to oncogenic transformation can be blocked by inhibition of mTOR by rapamycin.

PI3K:n aktiivisuuden ylävirran puoleinen aktivaatio, josta johtuu onkogeeninen muuntuminen, voi olla blokeerautunut rapamysiinin vaikuttamasta mTOR- inhibitiosta.

Growth factor receptors first stimulate PI 3 kinase, and through inositol phosphates activate PDK-1 and AKT (protein kinase B). AKT phosphorylates mTOR (see AKT pathway).

Kasvutekijäreseptorit stimuloivat ensiksi PI3K entsyymiä ja inositolifosfaatit aktivoivat PDK-1 ja AKT ( proteiinikinaasi B) entsyymin.

The phosphorylation of p70S6K and 4EBP by mTOR and the phosphorylation downstream of RPS6 and EIF-4B stimulate translational initiation and contribute to cell growth (see also the Regulation of eIF4e and p70 S6 Kinase pathway).

p70S6K ja 4EBP fosforylaatiot mTOR tekijällä ja RPS6 ja EIF-4B alavirran fosforylaatiot stimuloivat translaation alun ja osaltaan vaikuttavat solun kasvua.

Tästä mTOR signalointitiestä on mahtavasti myös karttoja internetissä.

mTOR Signaling Pathway
Pathway information provided by BioCarta
(See Terms and Conditions of use)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar