Leta i den här bloggen

torsdag 26 maj 2016

Adrenerginen neuroni säätelee keskiaivojen dopaminijärjestelmään

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26820641

C A  Mejias Aponte:  Adrenergisten projektioiden spesifisyys ja vaikutus  keskiaivojen dopamiinijärjestelmään. 

LÄHDE:  Brain Res. 2016 Jun 15;1641(Pt B):258-73. doi: 10.1016/j.brainres.2016.01.036. Epub 2016 Jan 26.

Specificity and impact of adrenergic projections to the midbrain dopamine system. Mejias-Aponte CA1.

Tiivistelmä, (Abstract)

DOPAMIINI  on biogeeninen amini, neuromodulaattori, joka säätelee  erilaisissa aivopiireissä, jotka osallistuvat kognitiivisiin funktioihin, motoriikan koordinaatioon ja emootioihin.  Jos  dopamiinijärjestelmässa on  säätelyvikaa, se heijastuu moniin neurologisiin ja psykiatrisiin häiriöihin kuten parkinsonin tauti ja eri aineitten väärinkäyttö.
  • Dopamine (DA) is a neuromodulator that regulates different brain circuits involved in cognitive functions, motor coordination, and emotions. Dysregulation of DA is associated with many neurological and psychiatric disorders such as Parkinson's disease and substance abuse.
Monista tutkimuslinjoista  on saatu osoitusta  siitä, että sentraalinen adrenerginen systeemi säätelee  keskiaivojen dopamiinijärjestelmää. 

  •  Several lines of research have shown that the midbrain DA system is regulated by the central adrenergic system
 Tässä  katsaukseesa keskiönä on  adrenergiset vuorovaikutukset keskiaivojen dopamiinineuronien kanssa. keskustellaan nykyisestä neuroanatomiasta, mukaan luetttuna  adrenergisen  hermotuksen alkukohdat, synpsien tyypit ja adrenoseptorien  esiintyminen. Pohditaan myös dopamiinisolujen aktiivisuuden adrenergistä säätelyä ja hermonvälittäjäaineen vapautumista.
  • This review focuses on adrenergic interactions with midbrain DA neurons. It discusses the current neuroanatomy including source of adrenergic innervation, type of synapses, and adrenoceptors expression. It also discusses adrenergic regulation of DA cell activity and neurotransmitter release.
 Lopuksi  tehsään katsaus useisiin neurologisiin ja psykiatrisiin häiriöihin, joissa  adrenergisen järjestelmän muutokset  ovat liittyneet keskiaivojen  dopamiinijärjestelmän  säätelyhäiriöön.  Tämä artikkeli  on osa  spesiaaliaiheesta  otsikolla  Noradrenerginen järjestelmä.

  •  Finally, it reviews several neurological and psychiatric disorders where changes in adrenergic system are associated with dysregulation of the midbrain DA system. This article is part of a Special Issue entitled SI: Noradrenergic System. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

KEYWORDS:

Addiction; Anatomy; Dopamine; Norepinephrine; Physiology; Prefrontal cortex

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar