Leta i den här bloggen

fredag 26 augusti 2011

Toisiolähettijärjestelmistä

Edellä mainittiin seuraavaa vuodelta 2001:

Three types of CNS histamine receptors have been identified in mammals: postsynaptic histamine H1 and H2 receptors and presynaptic histamine H3 receptors.
Imettäväisisssä on tunnistettu kolmen tyyppisiä histamiinireseptoreita keskushermostossa: postsynaptisia H1 ja H2 reseptoreita ja presynaptisia H3 reseptoreita.

H1 receptors are coupled with phosphatidylinositol (PI), H2 receptors are coupled with adenylate cyclase (AC) and H3 receptors are coupled with G-proteins.
H1 reseptorit ovat kytkeytyneenä fosfatidylinositoliin.
H2 reseptorit ovat kytkeytyneenä adenyylisyklaasiin.
H3 reseptorit ovat kytkeytyneenä G-proteiiniin.


  • Eräässä kirjassa v 2000 mainitaan kolme eri synaptista toisiolähettijärjestelmää ja perustava luokittelu näin yksinkertaistaen:1. cAMP systeemi
2. fosfoinositoli systeemi ja
3. Arakidonihapposysteemi.

1.
cAMP systeemissä
on solunulkoinen signaali ( ensilähetti) norepinefriini, reseptorina on beeta-adrenerginen reseptori ja stimulatorinen G-proteiini( Gs), joka aktivoi (primäärisenä vaikuttajana toimivan ) adenyylisyklaasientsyymin (AC).

Seuraa toisiolähetin cAMP muodostumista ja toisiovaikuttajana toimii cAMP:sta riippuvainen proteiinikinaasi.

2.
Fosfoinositolisysteemissä on ulkoisena ensilähettinä Asetyylikoliini, joka vaikuttaa muskariini-AK- reseptoriin, missä on toisenlainen G-proteiini( Go) aktivoimassa primääristä vaikuttajaa, PLC fosfolipaasia. Entsyymi tuottaa kaksikin toisiolähettiä: DAG( diasyyliglyserolia) ja inositoli 1,4,5-trifosfaattia. IP3 taas mobilisoi aktiivia kalsiumia Ca++ solunsisävarastoista sekundääriseksi vaikuttajaksi . DAG aktivoi proteiinikinaasin C ( PKC) sekundäärivaikuttajaksi.

3.
Arakidonihapposysteemissä on ulkoisena signaalina histamiini, joka vaikuttaa histamiinireceptoriin.Tuntematon G-proteiini ( sanotaan kirjassa v 2000) aktivoi fosfolipaasi A2 entsyymin (PLA2), mikä taas vapauttaa toisiolähettinä arakidonihappoa. Arakidonihappo taas metaboloituu esim eikosanoidikaskadin kautta-- tai kuten nykyään tiedetään, on myös endokannabinoiditie.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar