Leta i den här bloggen

söndag 28 augusti 2011

Koulunuorison hälyttävää humalan hakuisuutta ja viinankäyttöä Ruotsissa

Lääkärilehti kertoo Ruotsissa:

Svenska högstadieelevers alkoholvanor har sedan 1971 följts genom årliga undersökningar av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Sedan 2004 har även gymnasieelever ingått i undersökningen. Även om totalkonsumtionen av alkohol bland gymnasieungdomar legat stabilt för flickor och till och med minskat för pojkar, har andelen som intensivkonsumerar alkohol en gång i månaden eller oftare ökat samtidigt som skillnader mellan könen minskat [1]. Samma undersökning visade att omkring hälften av både pojkar och flickor i årskurs 2 på gymnasiet intensivkonsumerade alkohol någon gång per månad eller oftare.

I Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009 uppger man att riskbruk, här definierat som berusningsdrickande två gånger per månad eller oftare, var vanligast i åldersgruppen 16–29 år, där 25 respektive 34 procent av unga kvinnor respektive män bedömdes ha ett riskbruk [2]; i en nationell studie från Danmark var andelen i samma åldersgrupp ännu högre [3]. Även en ­europeisk rapport visade att berusningsdrickande var det dominerande mönstret bland ungdomar i över hälften av ­Europas länder [4].

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar