Leta i den här bloggen

söndag 28 augusti 2011

Miten alkoholi suhtautuu endokannabinoidijärjestelmään?

Drug Alcohol Depend. 2011 Sep 1;117(2-3):102-10. Epub 2011 Mar 16. Involvement of the endocannabinoid system in alcohol dependence: The biochemical, behavioral and genetic evidence.

Source

Department of Pharmacology, University of the Basque Country, 48940 Leioa, Bizkaia, Spain; Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), Spain.


Abstract (Suomennosta)

BACKGROUND:

Recent advances in the understanding of alcohol dependence suggest that the endocannabinoid system (ECS) plays a key role in the neurobiological mechanisms underlying this pathology.

Viimeaikaiset edistykset alkoholiriippuvuuden käsittämisessä viittaavat siihen, että endokannabinoidisysteemi(ECS) omaa avainosuuden tämän patologian taustamekanismeissa.

METHODS: Katsauksen tarkoituksena on esittää nykyinen saatavilla oleva biokemiallinen, käytöksellinen ja geneettinen näyttö endokannabinoidijärjestelmän osuudesta alkoholiriippuvuudessa.

The aim of the present review is to show the currently available biochemical, behavioral and genetic evidence on the involvement of the ECS in alcohol dependence.


DISCUSSION:

Firstly, biochemical studies have shown that both chronic and acute administration of ethanol produce alterations in different elements of this neurotransmission system.

Ensiksikin biokemialliset tutkimukset ovat osoittaneet, että sekä krooninen että akuutti alkoholin käyttö tuottaa muutoksia hermoimpulssin välittymisjärjestelmän eri osatekijöissä.

Secondly, the pharmacological and genetic manipulation of the ECS in rodents result in altered ethanol-related behavior.

Toiseksi: endokannabinoidijärjestelmän farmakologinen ja geneettinen manipulointi jyrsijöissä johtaa muuntuneeseen etanoliin suhtautuvaan käyttäytymiseen.

Furthermore, rodent strains with different preference for ethanol differ in their ECS state.

Edelleen: eri jyrsijäkannoilla, joilla on erilaiset suhtautumiset etanoliin, osoittavat eroja endokannabinoidisysteemin tilassa.

Also, genetic studies have described that particular polymorphisms in the genes coding for some elements of this system are associated with some phenotypes of alcohol dependence.

Myös geneettisissä tutkimuksissa kuvataan tätä systeemiä koodaavissa geeneissä erityisiä polymorfismeja, jotka liittyvät alkoholiriippuvuuden eräisiin fenotyyppeihin.

Finally, the possible efficacy of cannabinoid receptor blockers in the prevention of relapse to alcohol has been tested in clinical trials.

Lopuksi on testattu kliinisissä kokeissa alkoholirelapsin estoon kannabinoidireseptoriblokkareitten mahdollista tehokkuutta.

CONCLUSION:(Johtopäätös)

Altogether, these multiple lines of evidence suggest that the ECS is implicated in the development of alcohol abuse and dependence.

Kaikenkaikkiaan nämä monet näyttölinjat viittaavat siihen, että endokannabinoidijärjestelmällä on osuutta alkoholin väärinkäytön ja alkoholiriippuvuuden kehittymisessä.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21414731
PMID:
21414731
[PubMed - in process]

LinkOut - more resources

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar