Leta i den här bloggen

lördag 27 augusti 2011

Myeliinin turn over prosessista perustietoa

Myeliinin yksittäiset glyserofosfolipidilajit( lesitiini , PC) ja kefaliini, PE) suorittavat vaihtumisprosessiaan eri tahtia

J Biol Chem. 1992 May 25;267(15):10362-9.

Individual molecular species of phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine in myelin turn over at different rates.

Source

Department of Biochemistry and Biophysics, University of North Carolina, Chapel Hill 27599-7250.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1587822

Abstract ( suomennosta)

Phosphatidylcholine (PC) and phosphatidylethanolamine (PE) of the myelin membrane exhibit heterogeneity with respect to metabolic turnover rate (Miller, S. L., Benjamins, J. A., and Morell, P. (1977) J. Biol. Chem. 252, 4025-4037).

Myeliinitupen fosfatidylikoliini (lesitiini) ja fosfatidyylietanolamini( kefaliini) osoittavat heterogeenisyyttä aineenvaihdunnallisessa vaihtumistahdissaan.

To test the hypothesis that this is due to differential turnover of individual molecular species (which differ in acyl chain composition), we have examined the relative turnover of individual molecular species of myelin PC and PE.

olettamuksensa testauksessa tutkijat selvittivät myeliinin yksittäisten fosfolipidilajien lesitiinin(PC) ja kefaliinin(PE) suhteellista vaihtumista. Näissä glyserofosfolipideissä on sijoittuneena eri pitkiä rasvahappoketjuja, joiden kokoomuksen suhteen yksittäiset molekyylit eroavat.

(Phospholipids were labeled by injection of [2-3H]glycerol into the brains of young rats. Myelin was isolated at 1, 15, and 30 days post-injection, lipids were extracted, and phospholipid classes were separated by thin-layer chromatography. The PC and PE fractions were hydrolyzed with phospholipase C, and the resulting diacylglycerols were dinitrobenzoylated and fractionated by reverse-phase high performance liquid chromatography. The distribution of radioactivity among individual molecular species was determined.)

Tekniikasta mainitakoon, että (2-3 H)merkattua glyseroli-injektiota käytettiin koe-eläimen aivojen tutkimuksessa ja myeliiniä eristettiin injektion jälkeisinä päivinä analysoitavaksi kromatografisesti. lesitiini(PC)- ja kefaliini(PE) fraktiot hydrolysoitiin entsyymillä PLC ja saatiin diasyyliglyseroleja, joiden rasvahapot(asyylit) myös tutkittiin kromatografisesti. Katsottiin mihin radioaktiivisuus kertyi.

The labeled molecular species of myelin PC were 16:0-16:0, 16:0-18:0, 16:0-18:1, and 18:0-18:1, with most of the label present in 16:0-18:1 and 18:0-18:1. Changes in distribution of label with time after injection indicated that 16:0-18:1 turned over more rapidly than 18:0-18:1.

Myeliinin LESITIINI ( PC, fosfatidyylikoliini): Tässä esiintyi rasvahappokombinaatioita C16:0- C16:0( kaksi palmitiinihappoa), C16:0- C18:0 ( palmitiini- ja steariinihappo), C16:0- C18:1 ( palmitiinihappo ja öljyhappo) sekä C18:0- C18:1 ( steariinihappo ja öljyhappo). Suurin osa radioaktiivisuudesta esiintyi niissä fosfolipideissä joissa oli palmitiini-öljyhappokombinaatio tai steariini- öljyhappokombinaatio.Radioaktiivisen kertymän muutoksista päätellen oli vaihtuvuus nopeampaa lesitiinin palmitiini-öljyhappokombinaatiossa verrattuna steariini-öljyhappokombinaatioon.

The labeled molecular species of myelin PE were 18:0-20:4, 18:1-18:1, 16:0-18:1, 18:0-18:2, and 18:0-18:1. As with myelin PC, 16:0-18:1 (and 18:1-18:1) turned over more rapidly than 18:0-18:1.

Myeliinin KEFALIINI (PE, fosfatidyylietanolamini):
merkatut molekyylilajit kefaliinissa sisälsivät seuraavia diasyylikombinaatioita: C18:0- C20:4 ( steariinihappo- arakidonihappo), C18:1- C18:1 ( kaksi öljyhappoa), C16:0- C18:1 ( palmitiinihappo-öljyhappo), C18:0-C18:2 ( steariinihappo- linolihappo) sekä C18:0- C18:1 ( steariinihappo- öljyhappo).
Kuten myeliinin lesitiinissäkin, niin myeliinin kefaliinissa lipidien vaihtuvuus on nopeampaa palmitiini-öljyhappokombinaatiolla sekä öljyhappo-öljyhappokombinaatiolla verrattuna steariini-öljyhappokombinaatioon.

The relative turnover of individual molecular species of PC in the microsomal fraction from forebrain was also examined.

Tutkijat ottivat selvää myös etuaivojen mikrosomaalisen fraktion yksittäisten lesitiinimolekyylien suhteellisesta vaihtuvuudesta.

The molecular species profile was different from myelin PC, but again, 16:0-18:1 turned over more rapidly than the other molecular species.

Molekyylilajien kirjo myeliinilesitiinissä oli erilaista, mutta kuitenkin jälleen havaittiin, että palmitiinihappo-öljyhappokombinaation (16:0- 18:1) omaavat lesitiinit vaihtuivat nopeampaa tahtia kuin muut molekyylilajit.

Thus, within the same membrane, individual molecular species of a phospholipid class are metabolized at different rates.

Täten osoitettiin, että samassa kalvossakin fosfolipidiluokan yksittäiset molekyylilajit metaboloituvat eri nopeuksilla.

Comparison of our results with previous studies of turnover of molecular classes of phospholipids indicates that in addition to polar head group composition (Miller et al., 1977), fatty acid composition is very important in determining the metabolic fate of a phospholipid.

Samojen tutkijoitten aiemmissa tutkimuksissa oli jo osoitettu, että eri fosfolipidiluokkien aineenvaihdunnallinen vaihtuvuus riippuu polaarisesta pääteryhmärakenteesta ja nyt osoitettiin että rasvahappojen kooostumuksellakin on hyvin tärkeä osuus fosfolipidin metabolisen kohtalon määräämisessä.

PMID:
1587822
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar