Leta i den här bloggen

lördag 7 maj 2011

Genomin stabiliteetti ja 14-3-3 proteiinit

14-3-3 proteiinit säätelevät pysähtyneen replikaatiohaarukan exonukleaasi1:sta riippuvaa psosessoitumista.
LÄHDE: PLoS Genet.
2011 Apr;7(4):e1001367. Epub 2011 Apr 14.
14-3-3 proteins regulate exonuclease 1-dependent processing of stalled replication forks.

Source Institute of Molecular Cancer Research, University of Zurich, Zurich, Switzerland.

Abstract

Replikaatiohaarukan integriteetti on aivan olennainen ja välttämätön tekijä genomisessa stabiliteetissä. Sitä monitoroi kontrolliasemavälitteiset fosforylaatiotapahtumat.

Replication fork integrity, which is essential for the maintenance of genome stability, is monitored by checkpoint-mediated phosphorylation events.

14-3-3- proteiinit pystyvät sitoutumaan fosforyloituneisiin proteiineihin ja niitten on osoitettu olevan vielä tarkemmin määrittelemättömässä roolissa DNA:n replikoitumisstressin aikana.

14-3-3 proteins are able to bind phosphorylated proteins and were shown to play an undefined role under DNA replication stress.

Exonukleaasi 1- entsyymin ( Exo-1) prosessit pysäyttävät replikaatiohaarukan hiivasolussa, jossa on puutteellinen kontrollointiasema.

Exonuclease 1 (Exo1) processes stalled replication forks in checkpoint-defective yeast cells.

Tutkijat identifioivat nyt 14-3-3 proteiineja Exo-1 entsyymin in vivo-interaktioipartnereina sekä hiivasssa että imettäväissoluissa.

We now identify 14-3-3 proteins as in vivo interaction partners of Exo1, both in yeast and mammalian cells.

Elktronimikroskoopilla selvitetään, että hiivan 14-3-3-vajeiset solut eivät onnistu indusoimaan Mec1-riippuvaista Exo1-entsyymin hyperfosforylaatiota ja akkumuloivat Exo-1-riippuvaista ssDNA-aukkokohtia pysähtyneissä replikaatiohaarukoissa.

Yeast 14-3-3-deficient cells fail to induce Mec1-dependent Exo1 hyperphosphorylation and accumulate Exo1-dependent ssDNA gaps at stalled forks, as revealed by electron microscopy.

Tämä johtaa pinttyneeseen kontrollikohdan aktivoitumiseen ja pahentuneisiin toipumusvajeisiin.

This leads to persistent checkpoint activation and exacerbated recovery defects.

Lisäksi käyttämällä DNA bidimensionaalista elektroforeesia osoitettiin, että 14-3-3 proteiinit edistävät haarukan progressiota rajoittamalla nukelotidien pitoisuuksia. .

Moreover, using DNA bi-dimensional electrophoresis, we show that 14-3-3 proteins promote fork progression under limiting nucleotide concentrations.

Tutkijat esittävät, että 14-3-3 proteiinit auttaisivat kontrolloimaan Exo-1 fosforylaatiostatuksen ja lisäksi joitain tuntemattomia kohteita, edistäisivät haarukan muodostusta, stabiliteettia ja uutta starttaamista vasteena DNA:n replikaatiostressiin.

We propose that 14-3-3 proteins assist in controlling the phosphorylation status of Exo1 and additional unknown targets, promoting fork progression, stability, and restart in response to DNA replication stress.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar