Leta i den här bloggen

måndag 2 maj 2011

ANANDAMIDI( 6)

ETANOLAMINI

RECYCLING

LÄHDE (1) 

 http://www.nature.com/ijo/journal/v27/n3/images/0802250f1.jpg

ANANDAMIDIN biosynteesi, vapautuminen ja inaktivaatio yllä olevassa kuvassa.
ANANDAMIDI syntetisoituu fosfolipaasi D (PLD) entsyymin katalysoidessa hermokalvosta esiin prekursori -fosfolipidistä nimeltä N-Arakidonyyli fosfatidyylietanolamini (N-ArPE) anandamidin, jolloin varsinaisesti kantorunkona ollut kolmen hiilen glyseroliperäinen ”teline” ei tule mukaan tähän anandamidiin.
Fosfatidyylietanolamini PE eli kefaliini sijaitsee membraanin kaksoiskalvossa keskivaiheilla ja se tapaa sijoittaa arakidonihappoa keskimmäisen hiileen (C-2n) glyseroliperäisessä3C rungossaan.
Siis (essentiellistä rasvahaposta)  linolihaposta (C18:2)  käsin kehittynyt arakidonihappo (C20:4)  sijoittuu mielellään näihin kalvojen fosfolipideihin kautta kehon, mutta tässä on  strategista,  että kefaliini on saanut arakidoninsa.
Kun anandamidi on syntynyt solun sisällä, se vapautuu solusta kiihdytetyllä kuljetuksella.
Sitten kun se joutuu synapsirakoon, se etsiytyy kannabinoidireseptoriin CB(1) ja tästä alkaa sen biologisten vasteiden muodostus.
Sama kuljettaja (carrierprotein) , joka siirsi sen presynaptisesta neuronista ulos, mahdollisesti myös välittää anandamidin takaisinottoa neuroniin. (an anandamide carrier protein, HSA)
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23344792
Kun anadamidi nyt sitten on tullut takaisin neuroniin, sen hajoittaa kalvoon sitoutunut entsyymi FAAH, rasvahappoamidihydrolaasi. Tuloksena on nyt vapaata arakidonihappoa ja vapaata etanolaminia.
Tässä mainitaan, että ne nopeasti esteröityvät uudelleen ja ottavat paikan kalvon lipideissä.

ETANOLIAMININ METYLAATIOISTA

LÄHDE(2)

C Andriamampandry et al
Conversion of ethanolamine, monomethylethanolamine and dimethylethanolamine to choline-containing compounds by neurons in culture and by the rat brain.
Biochem J. 1989 December 1; 264(2): 555–562.
Tutkijat inkuboivat neuroneja ja tutkivat, mita etanolaminille tapahtui kanan alkiossa viljellysäsolussa.
ETANOLAMINI näytti muuttuvan monometyylietanolaminiksi, dimetyylietanolaminiksi ja KOLIINIKSI, joka on trimetyylietanolamini sekä vastaaviksi vapaiksi emäksiksi.
Sittenmonometyylietanolamini ja dimetyylietanolamini merkattiin tritiumilla 3H ja katsottiin, mikä oli jatko.Tässä viljelymiljöössä metylaationensisijainen substraatti näytti olevan fosfoetanol-amini, pikemminkin kuin pelkkä etanolamini tai PtnEtn, fosfatidyylietanolamini.
Jälkimmäisten kahden yhdisteen metylaatio, erityisestiPtnEtn- molekyylin metylaatio näytti pysähtyvän monometylaatiojohdannaisen asteelle.
Rotan alkion neuronin primaariviljelmä, joka inkuboitiin3H merkatussa etanolaminissa, osoitti samanlaisia tuloksia kuten kananpojan neuronista saadut tulokset.
TRANSMETYLAATIO
Kuitenkinmahdollisia primäärejäsubstraatteja metylaatioreaktiolle näytti olevanfosfoetanolamini( etanolamini-P)ja PtnEtn, fosfatidyylietanolamini. Vähemmässä määrin myös pelkkä etanolamini EA.
DE NOVO METYLAATIO
Lisäksi tutkittiin edelleen vesiliukoisten etanolaminiyhdisteittende novo metylaatio in vivo tutkimuksissa, joissa intraventrikulaarissesti annetiin 3H merkattua etanolaminia. Aivoissa havaittiin 15 minuutin päästä injektiosta fosfokoliinia ja monometyylietanolamininja dimetyylietanolamininjohdannaisia .

KOLIINI, TRIMETYYLIETANOLAMINI

7.7.2008 16:44 L Bright

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar