Leta i den här bloggen

måndag 2 maj 2011

ANANDAMIDI (3) ja muut endokannabinoidit säätelevät ravinnonottoa, luuston aineenvaihduntaa ja alkionkasvua

3 tutkimusta endokannabinoidijärjestelmän alueelta.
Mitä kaikkea arakidonijärjestelmään kylkivä endokannabinoidijärjestelmä voi säätää? 
(1) Ravinnon oton säätö,  (2) Luuston uudistumiskasvu ja (3) alkion alkuvaihe, sikiön aivojen kasvu ja vauvan menestyksekäs  neonataalivaihe..

(1) Ravinnon oton gastrointestinaalinen  säätö  

Uutta tietoa Italiasta toukokuulta 2008-07-03.
ANANDAMIDI ja OLEYYLIETANOLAMIDI (oleamidi)  osallistuvat gastrointestinaalisen ravinnonoton säätelyyn. Mahasuolikanavalla on olennainen osuus ravinnon oton säätelyssä ja energiatasapainossa  Mahasuolikanavasta tulevat signaalit yleensä toimivat rajoittamalla ravinnon ottoa ravinnon imeytymistä tällöin  edistäen. Nämä signaalit vapautunevat verenkiertoon tai ne saattavat aktivoida afferentteja neuroneita, jotka vievät tietoa aivoon ja kognitiivisiin keskuksiin, jotka säätelevät ravinnon ottoa. Se nopeus, millä ravintoaineet tulevat systeemisesti saataviksi, vaikuttuu myös mahasuolikanavan motiliteetista. Viive gastrisessa tyhjenemisessä voi virittää kylläisyysvaikutusta . 
Viimeaikasta näyttöä on siitä, että endokannabinoidi anandamidi ja sen sukuinen asyylietanolamidi oleyylietanolamidi (oleamidi) tuottuvat suolesta ja saattavat vaikuttaa syömiskäyttäytymisen säätelyyn sensoristen afferenttien hermojen kautta, kun ne konvergoivat informaatiota spesifisille alueille aivoissa.

Mitä vaikuttaa jos vähentää syötävän ruoan määrää?
ANANDAMIDI  LISÄÄNTYY:.  ”NÄLKÄ” LISÄÄNTYY
OLEYYLIETANOLAMIDI (oleamidi)  VÄHENEE: ” KYLLÄISYYS” VÄHENEE

Suolen asyylietanolamidien pitoisuus on käänteisesti korreloiva syömiseen, koska ruoansaannin vähentymä lisää anandamidinpitoisuutta suolessa- mikä toimii suolessa kuin ”nälkäsignaali”, kun taas ravinnon vähentymä laskee oleyylietanolamidin (oleamidin) pitoisuuksia, joka toimii suolessa kuin ”kylläisyyssignaali”. (" unettava"  signaali)

OBESITAS VAARANA
Lisäksi nämä asyylietanolamidit, joiden gastriset pitoisuudet vaihtelevat vasteena dieettiin, indusoivat obesiteettia, muuntavat gastrointestinaalista motiliteettia, mikä saattaa osaltaan vaikuttaa niiden vaikutukseen ruoan ottoon ja ravintoaineiden imeytymiseen. (HUOM: Tämä voi olla syy siihen, että jotkut "eivät syö mitään ja sittenkin lihovat") 
(Tässä siis piilee eräänlainen sudenkuoppa jos liikaa ajattelee ruokansa määrää. "järjellä")

LÄHDE (1) : Capasso R, Izzo AA. Gastrointestinal regulation of food intake: general aspects and focus on anandamide and oleoylethanolamide. J Neuroendocrinol. 2008 May;20 Suppl 1:39-46

(2) Endokannabinoidit ja luuston aineenevaihdunta

Israelista tulee tietoa endokannabinoidien vaikutuksesta myös luun aineenvaihduntaan.
LÄHDE 2. Bab I, Ofek O, Tam J, Rehnelt J, Zimmer A. Endocannabinoids and the regulation of bone metabolism. J Neuroendocrinol. 2008 May;20 Suppl 1:69-74. 
Lämminverisissä eläimissä ja ihmisessä luun aineenvaihdunta ilmenee jatkuvana remodelling-kaskadina, prosessina, jossa luun mineralisoituva matrix jatkuvasti uudistuu. 
On havaittu myös luussa niitä  pääkomponentteja, jotka kuuluvat endokannabinoidijärjstelmään : Osteoblastit, luuta muodostavat solut ja eräs toinen osteoblastilinjan solu sekä myös osteoklastit, luuta resorboivat solut, ja niiden esiasteet syntetisoivat endokannabinoideja anandamidia (AEA)  ja 2-arakidonyyliglyserolia ( 2AG)
Osteoblastien välittömässä läheisyydessä olevissa sympaattisissa hermoterminaaleissa esiintyy CB(1) kannabinoidireseptoria.
Luun 2-AG-tasojen kohoaminen aktivoi CB(1) reseptoria luussa ja se antaa kommunikaationa aivoihin signaaleita: esim traumaattisessa aivovauriossa indusoituu luun muodostusta.
Tässä prosessissa retrogradinen CB(1) signalointi estää noradrenaliinin (NA) vapautumista ja poistaa sympaattisen toonisen luunmuodostuksen restriktion.
CB(2) reseptoreita ilmenee osteoblasteissa ja osteoklasteissa. Niiden aktivoituminen stimuloi luun muodostuksen ja vaimentaa luun resorptiota.
CB(2) puutteisilla koehiirillä on huomattavasti kiihtynyt luukato. Ovarioitten poisto indusoi luukatoa ja sitä voidaan ennalta estää CB(2) spesifisellä agonistilla. Niinpä synteettiset CB(2) ligandit, jotka ovat stabiileja ja saatavissa tablettimuodossa, voivat olla perusta uusien antiosteoporoottisten terapioitten kehittelylle, mihin ei liittyisi psykotrooppisia sivuvaikutuksia.
CBR2-geeni koodaa CB(2) reseptoria ja on naisilla liittynyt luun matalaan  mineraalitiheyteen, ja tästä taas voitaisiin identifioida niitä naisia, joilla on osteoporoosin kehittymisen riski 

(3) Vauvan aivojen kehitys ja endokannabinoidijärjestelmä. 

TÄMÄ JÄRJESTELMÄ MYRKYTTYY Cannabiksenkäytöstä.
VAUVAN prenaataalin ja postnataalin kehityksen varhaisasteissa on endokannabinoidisysteemillä monia rooleja. 
LÄHDE (3) Fride E. Multiple roles for the endocannabinoid system during the earliest stages of life: pre- and postnatal development. J Neuroendocrinol. 2008 May;20 Suppl 1:75-81.
ENDOKANNABINOIDISYSTEEMIIN kuuluu reseptorit CB (1) ja CB (2) ja niiden endogeeniset ligandit eli “endokannabinoidit”, mutta myös: syntetisoivia ja hajoittavia entsyymeitä ja kuljettajamolekyylejä.
Näitä on todettavissa alkion varhaisimmista vaiheista lähtien kautta prenataalin ja postnataalin kehityksen. Sen lisäksi endokannabinoideja, erityisesti 2-arakidonyyliglyserolia (2-AG) on havaittavisssa äidinmaidossa. Kolmessa toisestaan erotettavisa olevassa jaksossa näyttää endokannabinoidisysteemillä olevan kehitykselle ja elossapysymiselle essentielli rooli
I. Embryon kiinnittymisvaiheessa,
II. Prenataalissa aivojen kehityksessa
III. Postnataalissa imeväisvaiheessa.
Täten varhaisessa raskaudessa sekä alkion kulkeutuminen onnistuneesti munanjohtimia myöten että implantoituminen kohdun seinämään vaativat optimaalisten anandamidi-pitoisuuksien entsymaattista kontrollia oikealla hetkellä ja oikeassa kohdassa.
Sikiöaikana kannabinoidireseptori CB(1)omaa päämerkitystä aivojen kehityksessä ja se säätelee neuronien esisolun erilaistumista neuroneiksi ja gliasoluiksi ja ohjaa axonien migraatiota ja synaptogeneesiä.
Syntymän jälkeen CB(1) reseptorin blokadi vaikuttaa maidon imemisen heikentymisen koe-eläimessa sen suulihasten heikkouden takia, jossa seikassa näyttää olevan kriittinen rooli CB(1) reseptoreilla, jotta neonataali vastasyntynyt saa imemisrefleksinsä ja imemisen normaaliksi. Mahdollisesti CB(1)reseptoreita esiintyy kielen lihaksiston hermotuksen alueella. Endokannabinoidisysteemin manipulaatiolla pre-tai postnataalin kannabinoidin administraatiolla tai vauvan äidin marijuanan käytöllä on merkitseviä haittavaikutuksia vastasyntyneessä. Niinpä dopamiinin, GABA:n ja endokannabinoidijärjestelmän muuntuminen on noteerattu, samoin huumehakuinen käytös ja heikentynyt exekutiivinen ( prefrontaalinen kortikaalinen) toiminta. Kannabinoidien suhteellinen lievävaikutuksinen vaurioittava luonne prenataaliajalta voidaan ymmärtää (endo)kannabinoidien ajastuksen tarpeen ja usein bifaasisten vaikutusten raameista käsin. Siis Vauvan kehitys alusta alkaen haittaantuu ellei aivan esty kannabiksesta, joka on "inkräktare". "alien molecule" tässä tärkeässä aivojen kehittymisen järjestelmässä, joka toimii  moitteettomasti fysiologisilla endogeenisilla kehon syntetisoimilla arakidoniperäisillä rasvahappojohdannaisilla ).
Yhteenvetona voi sanoa, että ENDOKANNABINODIJÄRJESTELMÄLLÄ on tärkeä osuus pre- ja postnataalissa kehityksessä.Tulevissa tutkimuksissa pitäisi edelleen selvittää niitä mekanismeja, mitkä ovat sikiön varhaisen prenataalin kannabinoidialtistuksen haittavaikutusten taustalla, jotta voidaan hahmotella strategioita esim infertiliteetin, kehitysvammojen (retardatio mentalis) ja vauvan huonon kasvun hoitoon.
3.7.2008 20:12 (
15.5. 2014  muuten- miten vastuutonta ihmiskunnalta käyttää  niin ylsiesti tällaista molekyyliä- vai onko tarkoitus  käyttää  miljoonaväestölle  mieluista potentoivaa / inhibitioita vähentävää ainetta ja samalla  alkiolle  tuhoisaa ehkäisyainetta? Minkälaista lasta syntyy jos syntyy? Vastuutonta valtioilta, jossa annetaan   fertiilille väestölle tällaista myrkkyä vapaasti).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar