Leta i den här bloggen

söndag 4 september 2011

Neuronissa on D-aminohapoille erityisfunktioita.

LÄHDE: J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2011 Jun 22. [Epub ahead of print]d-Amino acid metabolism in mammals: Biosynthesis, degradation and analytical aspects of the metabolic study.

Source

Graduate School of Pharmaceutical Sciences, International University of Health and Welfare, 2600-1 Kitakanemaru, Ohtawara, Tochigi 324-8501, Japan.

Abstract ( Suomennosta)

On kauan aikaa uskottu, että D-aminohappomuodoilla ei ole mitään funktiota imettäväiskehoissa.

It was believed for long time that d-amino acids are not present in mammals.

Kuitenkin nykytekniikka on edistynyt ja analyyttiset laitteet ovat parempia, joten on voitu havaita imettäväiskehoissakin merkitseviä määriä D-aminohappoja.

However, current technological advances and improvements in analytical instruments have enabled studies that now indicate that significant amounts of d-amino acids are present in mammals.

Näistä D-aminohapoista on kaikkein runsaimmin tavattavissa D-seriiniä ja D-aspartaattia.

The most abundant d-amino acids are d-serine and d-aspartate.

D-seriiniä, jota syntyy seriinirasemaasientsyymin (SR) avulla ja hajoaa D-aminohappo-oksidaasilla, esiintyy aivoissa moduloimassa hermosignaalin välittymistä.

d-Serine, which is synthesized by serine racemase and is degraded by d-amino-acid oxidase, is present in the brain and modulates neurotransmission.

D-Aspartaattia puolestaan syntetisoi aspartaattirasemaasi ja sitä hajoittaa D-aspartaattioksidaasi. D-Aspartaattia esiintyy neuroendokriinisissä kudoksissa ja kiveksessä.

d-Aspartate, which is synthesized by aspartate racemase and degraded by d-aspartate oxidase, is present in the neuroendocrine and endocrine tissues and testis.

D-Aspartaatti säätelee hormonien synteesiä ja erittymistä sekä spermatogeneesiä.

It regulates the synthesis and secretion of hormones and spermatogenesis.

D-Seriini ja D-Aspartaatti sitoutuvat tiettyyn NMDA glutamaattireseptorin alatyyppiin ja ne toimivat koagonistina ja vastaavasti agonistina.

d-Serine and d-aspartate bind to the N-methyl-d-aspartate (NMDA) subtype of glutamate receptors and function as a coagonist and agonist, respectively.

Näitten D- aminohappojen synteesiin ja hajoamiseen liittyvät entsyymit ovat assosiaatiossa sellaisiin neuronaalisiin tauteihin, jotka koskevat NMDA-reseptoreita.

The enzymes that are involved in the synthesis and degradation of these d-amino acids are associated with neural diseases where the NMDA receptors are involved.

On kehitelty poistogeenisiä koe-eläimiä seriinirasemaasin ja D-aspartaattioksidaasin suhteen. Sitäpaitsi on havaittu luonnollisiakin mutaatioita jyrsijöitten D-aminohappo-oksidaasigeenissä.

Knockout mice for serine racemase and d-aspartate oxidase have been generated, and natural mutations in the d-amino-acid oxidase gene are present in mice and rats.

Näissä mutaatiogeenieläimissä on havaittu muuntunutta käytöstä riippuen siitä onko NMDAreseptorien aktiivisuus kiihtynyt tai alentunut.

These mutant animals display altered behaviors caused by enhanced or decreased NMDA receptor activity.

Tässä artikkelin työssä tehdään katsaus nykyisin saatavilla olevista tutkimuksista, jotka koskevat D-aminohappojen aineenvaihduntaa imettäväisissä ja keskustellaan analyyttisistä metodeista, joilla joilla mitataan aminohapporasemaasien ja D-aminohappo-oksidaasien aktiivisuutta.

In this article, we review currently available studies on d-amino acid metabolism in mammals and discuss analytical methods used to assay activity of amino acid racemases and d-amino-acid oxidases.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar