Leta i den här bloggen

torsdag 8 september 2011

Erotusdiagnoosi lievässä kognitiivisessa häiriössä

Subkortikaalisen verisuoniperäisen dementian biologisten merkitsijöitten profiili lievässä kognitiivisessä huononemassa

LÄHDE:
Dement Geriatr Cogn Disord. 2009;28(4):348-56. Epub 2009 Oct 27.

Subcortical vascular dementia biomarker pattern in mild cognitive impairment.

Source

Department of Psychiatry and Neurochemistry, Institute of Neuroscience and Physiology, The Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Mölndal, Sweden. maria.bjerke@neuro.gu.se

Abstract ( Suomennosta)

BACKGROUND:

Mild cognitive impairment (MCI) is an etiologically unclear disorder. Cerebrospinal fluid (CSF) biomarkers are potentially useful for the differentiation between various MCI etiologies.

Lievä kognitiivinen heikentyminen (MCI) on etiologialtaan epäselvä häiriö. Aivoselkäydinnesteen biologiset merkitsijäaineet ovat mahdollisesti hyödyksi erilaisten MCI etiologioitten erottamisessa.

AIM:Tutkimuksen tarkoitus

The aim of the study was to assess whether baseline CSF hyperphosphorylated tau (P-tau), total tau (T-tau), amyloid beta 1-42 (Abeta(42)) and neurofilament light (NF-L) in patients with MCI could predict subcortical vascular dementia (SVD) and Alzheimer's disease (AD) at follow-up.

Tarkoituksena oli selvittää jos näistä merkitsijöistä käsin voitaisiin erottaa MCI potilaitten subkortikaalinen verisuoniperäinen dementia (SVD ja Alzheimerin tauti seurannassa. Likvorin mitattavat merkitsijäaineet olivat:

  • ylimäärin fosforyloitunuttau (P-tau)
  • totaalinen tau(T-tau)
  • amyloidibeeta 1-42 ( Abeta42)
  • neurofilamentti-kevyt (NF-L)

METHODS: Menetelmät

Biomarker levels were assessed by Luminex xMAP technology and ELISA.

RESULTS:Tulokset

Increased baseline concentrations of NF-L significantly separated MCI-SVD from stable MCI. The MCI-SVD patients were inseparable from stable MCI but separable from patients developing AD (MCI-AD) on the basis of Abeta(42,) T-tau and P-tau(181) levels.

Lisääntyneet perustason pitoisuudet NF-L erotti MCI-SVD:n stabiilista MCI:stä.

Mutta mitä tuli muihin merkitsijöihin Abeta(42), T-tau ja P-tau(181) pitoisuuksiin , niin SVD-MCI ei ollut erotettavissa stabiilista MCI:stä, mutta oli niiden merkitsijöiden perusteella erotettavissa MCI-AD:sta

CONCLUSION:Yhteenveto

A combination of the biomarkers Abeta(42), T-tau, P-tau(181) and NF-L has the potential to improve the clinical separation of MCI-SVD patients from stable MCI and MCI-AD patients.

Biomerkitsijäkombinaatiolla ( Abeta(42), P-tau(181), T-tau ja NF-L) on mahdollista parantaa kliinistä erottamista erilaisten lievissä kognitionaalisissa häiriötiloissa: Subkortikaaliseen vaskulaariseen demenssiin kuuluva MCI voidaan erottaa stabiilista lievästä kognitionaalisesta häiriöstä (MCI) sekä Alzheimerin taudin vastaavasta asteesta.

2009 S. Karger AG, Basel.

PMID:
19864909
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar