Leta i den här bloggen

söndag 4 september 2011

L-Seriiniä tarvitaan myeliinin , kefaliinin ja fosfatidyyliseriinin synteesiin

L-seriiniä kuluu kehossa mm. sfingolipidisynteesiin.

Prog Lipid Res. 2008 May;47(3):188-203. Epub 2008 Feb 15. Roles of l-serine and sphingolipid synthesis in brain development and neuronal survival.

Source

Hirabayashi Research Unit, RIKEN Brain Science Institute, Wako-shi, Saitama 351-0198, Japan. hirabaya@riken.jp

Abstract (Suomennosta)

SFINGOLIPIDIT edustavat solukalvolipidiluokkaa,. joka sisältää hydrofobisten keramidiketjun yleisenä rakenteellisena tukirankana. Sfingolipidien synteesiin tarvitaan kaksi kehon itsensä muodostamaa yksinkertaista komponenttia_ L-seriiniä ja aktivoitua palmitiinihappoa, palmityyli-koentsyymiA. ( Kondensaatiossa on K- vitamiini koentsyyminä).

Sphingolipids represent a class of membrane lipids that contain a hydrophobic ceramide chain as its common backbone structure. Sphingolipid synthesis requires two simple components: l-serine and palmitoyl CoA.

Vaikka L-seriini sinänsä luokitellaan epäessentielleihin aminohappoihin, niin kuitenkin keskushermostossa on L-seriinin solun ulk9puolelta tuleva saanti essentielliä sfingolipidien ja fosfatidylseriinin synteesille tietyn tyypin neuroneissa

Although l-serine is classified as a non-essential amino acid, an external supply of l-serine is essential for the synthesis of sphingolipids and phosphatidylserine (PS) in particular types of central nervous system (CNS) neurons.

L-Seriinimuoto on myös essentielli niiden neuronien neuritogeneesille ja elossapysymiselle.

l-Serine is also essential for these neurons to undergo neuritogenesis and to survive.

Biokemiallisesti on osoitettu, että L-seriiniä syntyy glukoosista ja sitä vapautuu astrosyyteistä, mutta ei neuroneista, minkä takia sanotaan että L-seriini on neuroneille essentielli aminohappo.

Biochemical analysis has shown that l-serine is synthesized from glucose and released by astrocytes but not by neurons, which is the major reason why this amino acid is an essential amino acid for neurons.

Sellaisten kalvolipidien kuin sfingolipidien, fosfatidyyliseriinin ja kefaliinin( fosfatidyletanolaminin) synteesi on täysin riippuvainen tästä astrosyyttitekijästä.

Biosynthesis of membrane lipids, such as sphingolipids, PS, and phosphatidylethanolamine (PE), in neurons is completely dependent on this astrocytic factor.

Recent advances in lipid biology research using transgenic mice have demonstrated that synthesis of endogenous l-serine and neuronal sphingolipids is essential for brain development.

Tässä artikkelissa keskustellaan siitä aineenvaihdunnallisesta järjestelmästä, joka koordinoi sfingolipidisynteesin ja L-seriiniä syntetisoivan tien neuroneitten ja gliasolujen kesken

In this review, we discuss the metabolic system that coordinates sphingolipid synthesis with the l-serine synthetic pathway between neurons and glia.

Keskustellaan myös siitä kriittisestä osuudesta, mikä L-seriinillä on sfingolipideille neuronaalisessa kehityksessä ja elossapysymisessä.

We also discuss the crucial roles of the metabolic conversion of l-serine to sphingolipids in neuronal development and survival.

Keskustellaan myös ihmisten taudeista, jotka liittyvät seriinin ja sfingolipidin biosynteesiin.

Human diseases associated with serine and sphingolipid biosynthesis are also discussed.

PMID:
18319065
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar