Leta i den här bloggen

söndag 4 september 2011

D-Seriinisignalointi synapsissa

http://www.pnas.org/content/104/8/2950/F5.expansion.html
http://www.pnas.org/content/104/8/2950/F5.large.jpg

Fig. 5.
D-seriinisignaloinnin kaava aivoissa glutamaattiergisessä synapsissa.

Model for d-serine signaling in the brain. d-serine is synthesized from l-serine by SR and stored primarily within astrocytes ensheathing neuronal synapses containing NMDA receptors.

D-seriinimuoto syntetisoituu L-seriinimuodosta entsyymillä seriinirasemaasi (SR); sitten D-muotoa säilötään astrosyytin sisällä aivan neuronin synapsin lähistöllä paikassa, missä astrosyyttinen NMDA-reseptorikin on lähellä.

SR and d-serine may also occur in neurons (4).

Seriinirasemaasia ja D-seriinimuotoa voi olla myös neuronin sisällä, mutta tämä ei ole kuvattu tässä piirroksessa.

When the presynaptic neuron releases glutamate, it acts not only on the postsynaptic neuron, but also on the surrounding astrocyte resulting in the activation of glutamate receptors and the subsequent synthesis and release of d-serine presumably through SR's association with glutamate receptor interacting protein.

Kun glutamaattiergiseen neuroniin tulee impulssi, se vapauttaa presynaptisesti glutamaattia , jota tulee synapsiväliin vaikuttamaan postsynaptisen neuronin reseptoriin (NMDAR) , mutta lisäksi astrosyytissä näkyvään glutamaattireseptorityyppiin, mikä aktivoituu myös ja astrosyytissä, joka on metabolinen solu, aktivoituu nyt D-seriinin synteesi ja vapautuminen. Oletettavasti tämä tapahtuu seriinirasemaasin (SR) ollessa assosioituneena glutamaattireseptorin kanssa vuorovaikutuksessa olevaan proteiiniin (GRIP).

In the synaptic cleft, d-serine binds to the glycine/d-serine-binding site on the NMDA receptor and, in conjunction with l-glutamate, results in the opening of the receptor channel.

Synapsiraossa D-seriini sitoutuu glysiini/D-seriini-sitoutumiskohtaan NMDA-reseptorissa: konjunktiossa L-glutamaattiin se saa aikaan reseptorikanavan aukeamisen.

Calcium entering the postsynaptic neuron, together with calmodulin (not shown), activates nNOS leading to the production of NO, which can then diffuse into adjacent astrocytes or neurons to S-nitrosylate SR.

Kun nyt kalsium (Ca++) menee kalmoduliinin kanssa postsynaptiseen neuroniin, aktivoituu entsyymi nNOS, mikä johtaa typpioksidiproduktioon (NO) ja tätä taas voi diffundoitua lähistön astrosyytteihin tai neuroneihin S- nitrosyloimaan seriinirasemaasia (SR).

S-nitrosylation of SR at C113 prevents ATP from binding to SR, thus inhibiting enzyme activity.

Seriinirasemaasin S-nitrosylaatio Cysteiini C113 asemaan estää ATP:tä sitoutumasta seriinirasemaasiin ja näin entsyymi inhiboituu.

This model affords a potential negative feedback loop to regulate NMDA neurotransmission.

Tällainen malli tarjoaa mahdollisuuden negatiivisen feedback silmukkaan NMDA-välitteisessä neurotransmissiossa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar