Leta i den här bloggen

torsdag 8 september 2011

Neurograniini sitoo kalmoduliinia

Neurogranin

From Wikipedia, the free encyclopedia
neurogranin (protein kinase C substrate, RC3)
Neurograniini, proteiinikinaasiC substraatti, RC3
Identifiers
Symbol NRGN
Entrez 4900
HUGO 8000
OMIM 602350
RefSeq NM_006176
UniProt Q92686
Other data
Locus Chr. 11 q24

Neurogranin is a calmodulin-binding protein expressed exclusively in the brain, particularly in dendritic spines, and participating in the protein kinase C signaling pathway.

NEUROGRANIINI on kalmoduliinia sitova proteiini, jota esiintyy yksinomaan aivoissa, erityisesti denriittiulokkeissa ja se osallistuu proteiinikinaasi C (PKC) signalointitiehen.

Neurogranin is the main postsynaptic protein regulating the availability of calmodulin, binding to it in the absence of calcium.

NEUROGRANIINI on tärkeä postsynaptinen proteiini, joka säätelee kalmoduliinin saatavuutta ja sitoutuu siihen, jos kalsiumia ei ole läsnä.

(Huom.oma kommentti: Impulsiin sisäänvirtauksesssa kalsium on sitoutuneena kalmoduliiniin, jolloin kalmoduliinin on täytynyt voida irrota tästä neurograniinista).

Phosphorylation by protein kinase C lowers its binding ability.

Proteiinikinaasi C:n vaikuttama fosforylaatio alentaa NEUROGRANIININ sitomiskykyä.

NRGN gene expression is controlled by thyroid hormones.[1]

NRGN geenin ilmentymää kontrolloi kilpirauhashormoni.

Human neurogranin consists of 78 amino acids.
Ihmisen NEUROGRANIINISSA on 78 aminohappoa.

NEUROGRANIINIGEENILLÄ on yhden tutkimuksen mukaan yhteyttä skitsofreniataudin riskiin miehissä. Toisen tutkimuksen mukaan aivojen alentunutta NEUROGRANIINIPITOISUUTTA on skitsofreniaa kärsivien potilaitten aivoissa.

One study tells of potential link of neurogranin gene to the heightened risk of schizophrenia in males,[2] another study gives evidence of lowered neurogranin immunoreactivity in the brains of people suffering from schizophrenia


Ennen kuin proteiini NEUROGRANIINI oli identifioitu eläinten aivoista 1991, se oli tunnettu jo nimellä p17 ja sitä pidettiin PKC kinaasin fosforyloimana proteiinina

Prior to its identification in the bovine and rat brain in 1991,[4] neurogranin was known as a putative protein kinase C-phosphorylated protein named p17.

Ihmisen NEUROGRANIINI kloonattiin vuonna 1997 ja se osoittautui olevan 97%:sti identtinen koe-eläimistä todetun kanssa.

Human neurogranin was cloned in 1997 and turned out to be 96% identical to the rat protein.

(Ps. Wikipedia antaa tiedon englanniksi ja venäjäksi, joten suomennan tekstiä. Tästä voidaan havaita että normaali kilpirauhasen toiminta on yksi edellytys tämän proteiinin normaalille esiintymiselle. Voi vielä sanoa että näin atomiaikana juuri kilpirauhasen toiminta on muuttunut locus minor resistentiae kohdaksi ihmiskunnassa).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar