Leta i den här bloggen

fredag 12 november 2010

Proteiinin laaduntarkkailu ja siivousjärjestelmä
http://dx.doi.org/10.1038/nature07962
PubMed:View item in PubMed
Creators Name:

The ubiquitylation machinery of the endoplasmic reticulum


Hirsch, C and Gauss, R and Horn, SC and Neuber, O and Sommer, T
Journal Title:Nature
Journal Abbreviation:Nature
Volume:458
Page Range:453-460
Date:26 March 2009
Keywords:Endoplasmic Reticulum, Homeostasis, Intracellular Membranes, Proteasome Endopeptidase Complex, Protein Folding, Post-Translational Protein Processing, Proteins, Ubiquitination, Animals
AVAINSANOJA:
Endoplasminen verkosto solun sisällä, homeostaattinen tasapaino, solunsisäinen kalvosto, proteosomiendopeptidaasikompleksi, joka silppuroi kehnoja ja jäteproteiineja , proteiinien normaali laskostuminen, posttranslationaalinen proteiinien prosessointi, valkuaisaineet, ubikitylaatiomerkkaus, eläimet
Abstract:As proteins travel through the endoplasmic reticulum (ER), a quality-control system retains newly synthesized polypeptides and supports their maturation.
KYU/N valmistuvat proteiinit matkaavat endoplasmisen retikulumin syntesikoneistossa niin laaduntarkkailujärjestelmä pidätää näitä vastasyntyneitä polypeptideitä niin kauan että ne alkavat kypsyä lopulliseen proteiinihahmoonsa.
Only properly folded proteins are released to their designated destinations.
Vasta siten kun proteiini on laskostunut kopulliseen kolmiulotteiseen muotoonsa, se vapautetaan lähtemään päämääräänsä kohti.
Proteins that cannot mature are left to accumulate, impairing the function of the ER.
Ne proteiinit jotka eivät kykene kypsymään tunnistettaviin muotoihin, jätetään akkumuloitumaan ja sellainen hankaloittaa ER synteesi- ja valmistelukoneiston toimintaa.
To maintain homeostasis, the protein-quality-control system singles out aberrant polypeptides and delivers them to the cytosol, where they are destroyed by the proteasome.
Jotta solu pystyisi tässä pitämään jonkinlaista tasapainoa yllä,
valkuaisaineiten laaduntarkkailujärjestelmä poimii erikseen poikkeavat proteiinit ja siirtää ne soluliman puolelle, jossa sijaitsee proteiinien silppurointijärjestelmä, proteosomisilppuri.
The importance of this pathway is evident from the growing list of pathologies associated with quality-control defects in the ER.
Tämän siivous ja silppurijärjestelmän tärkeys on ilmeinen, koska on lisääntyvin määrin sellaisia patologisia seikkoja, jotka liittyvät tämän laaduntarkkailujärjestelmän vikoihin ER koneistossa, endoplasmiseesa verkostossa.
ISSN:0028-0836
Publisher:Nature Publishing Group (U.K.)
Item Type:Review

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar