Leta i den här bloggen

tisdag 9 november 2010

APP-BP1-välitteinen neddylaatio

J Neurochem. 2003 May;85(3):801-9. ASPP2 inhibits APP-BP1-mediated NEDD8 conjugation to cullin-1 and decreases APP-BP1-induced cell proliferation and neuronal apoptosis.Chen Y, Liu W, Naumovski L, Neve RL. Department of Psychiatry, Harvard Medical School, McLean Hospital, Belmont, Massachusetts, USA.

http://www.nature.com/emboj/journal/v20/n15/images/7593898f6.jpg

Abstract

  • Amyloidiprekursoriproteiiniin(APP) sitoutuva proteiini 1 (BP1) aktivoi NEDD8-proteiinin.

APP-BP1, first identified as a protein that interacts with the carboxyl (C) terminus of the amyloid precursor protein (APP), is one-half of the bipartite activating enzyme for the ubiquitin-like protein NEDD8.


  • APP-BP1 on myös spesifisesti interaktiossa apoptoosia stimuloivaan proteiiniinp53 ASPP2.

We report here that APP-BP1 also specifically interacts with apoptosis stimulating protein of p53 ASPP2 in non-transfected cells through the functional predominant N-terminal domain ASPP2(332-483).

  • ASPP2 estää APP-BP1 kyvyn selvitä ts41 solusyklin mutaatiosta ja estää APP-BP1:n indusoiman apoptoosin primäärineuronissa.

ASPP2 inhibits the ability of APP-BP1 to rescue the ts41 cell cycle mutation and inhibits APP-BP1 induced apoptosis in primary neurons.

  • ASPP2 vähentää NEDD8:n kykyä konjugoitua Cul-1-proteiiniin ja estää APP-BP1:stä riippuvan ts41 soluproliferaation ja blokeeraa APP-BP1:n kyvyn aiheuttaa apoptoosia ja DNA-synteesiä neuronissa.

ASPP2 reduces the ability of NEDD8 to conjugate to Cul-1 (Cullin-1), inhibits APP-BP1-dependent ts41 cell proliferation, and blocks the ability of APP-BP1 to cause apoptosis and to cause DNA synthesis in neurons.

Tutkijat osoittivat myös , että ASPP2 aktivoi tumatekijän NF-kappaB:n transkriptioaktiivisuuden, joka näyttää estyvän neddylaatiotiestä, koska dominantti negatiivisesti NEDD8:aa aktivoiva entsyymi aiheuttaa lisääntynyttä NF-kappaB-aktiivisuutta

We also show that ASPP2 activates nuclear factor-kappaB (NF-kappaB) transcriptional activity, which seems to be inhibited by the neddylation pathway since the dominant negative NEDD8 activating enzyme causes enhanced NF-kappaB activity.

Tiedoista saatiin täten ensi kertaa näyttöä siitä, että ASPP2 on neddylaatiotien negatiivinen säätelijä kun se asettuu spesifiseen interaktioon APP-BP1:n kanssa ja tästä voidaan päätellä, että APP-BP1:n ja APP:n keskisen interaktion dysfunktiolla voi olla syy-yhteyttä Alzheimerin tautiin.

Our data provide the first in vivo evidence that ASPP2 is a negative regulator of the neddylation pathway through specific interaction with APP-BP1 and suggest that dysfunction of the APP-BP1 interaction with APP may be one cause of Alzheimer's disease.

PMID: 12694406 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar