Leta i den här bloggen

fredag 12 november 2010

Laskostumaton proteiini ja solukuolema AD - taudissa

Exp Mol Med. 2010 May 31;42(5):386-94. Induction of the unfolded protein response and cell death pathway in Alzheimer's disease, but not in aged Tg2576 mice. Lee JH, Won SM, Suh J, Son SJ, Moon GJ, Park UJ, Gwag BJ. Department of Neuroscience, Ajou University School of Medicine, Suwon 442-749, Korea.

Abstract

ENDOPLASMISEN VERKOSTON (ER) stressi johtuu siitä että proteiinien normaali laskostuminen on keskeytynyt ja tämä voi johtua proteiinien mutatoitumisesta tai oksidoitumisesta tai alentuneesta proteosomiaktiivisuudesta , vikaproteiinien silppuroitumisen huononemasta tai muuntuneesta aktiivin kalsiumin tasapainosta

The endoplasmic reticulum (ER) stress results from disrupted protein folding triggered by protein mutation or oxidation, reduced proteasome activity, and altered Ca2+ homeostasis.

ER-stressiä seuraa laskostumattomista proteiineista johtuva vaste (UPR) ja solukuolematien valiutuminen.

ER stress is accompanied by activation of the unfolded protein response (UPR) and cell death pathway.

Tutkijat pureutuivat selvittämään tätä UPR- ilmiötä ja solukuolematietä, mikä aktivoituu Alzheimerin taudissa (AD).

We examined if the UPR and cell death pathway would be activated in Alzheimer's disease (AD).

RT-PCR- koejärjestelyissä ilmentyi UPR-transkriptiotekijän XBP-1 lisääntynyttä pilkkoutumista AD taudissa verrattuna samanikäisiin kontrolleihin.

RT-PCR experiments revealed increased splicing of X-box binding protein-1 (XBP-1), an UPR transcription factor, in AD compared with age-matched control.

XBP-1 omaa kohdegeenejä joita on DPI, proteiinidisulfidi-isomeraasigeenit ja ne olivat lisääntyneet AD-. taudissa, mikä viittasi UPR-aktivaation häiriytymiseen AD-taudissa. (Kuitenkaan niistä geeneistä glukoosin säätelemä proteiini ei ollut lisääntynyt).

Among target genes of XBP-1, expression of protein disulfide isomerase (PDI), but not glucose-regulated protein 78 (GRP78), was increased in AD, suggesting disturbed activation of the UPR in AD.

AD-taudissa oli aktivoituna C/EBP homologinen proteiini(CHOP), kaspaasi-3, kaspaasi-4 ja kaspaasi-12, solun apoptoosin alavirran välittäjämolekyylit.

C/EBP homologous protein (CHOP), caspase-3, caspase-4, and caspase-12, downstream mediators of cell death pathway, were activated in AD.

Ikääntyneessä AD-taudin hiirimallissa ei aktivoitunut UPR eikä apoptoositie. Tässä hiirimallissa on jotain plakkipatologiaa ja kognitiivista vajetta.

Neither the UPR nor cell death pathway was induced in aged Tg2576 mice, a transgenic mouse model of Alzheimer's disease that reveals both plaque pathology and some cognitive deficits.

Tämä tutkimus viitaa siihen, että UPR-induktion häiriintymä ja pro-apoptoottisten proteiinien aktivoituminen omaavat osuutta AD taudin neuropatologisessa prosessissa riippumatta amyloidibeetasta tai seniileistä plakeista.

The present study suggests that disturbed induction of the UPR and activation of the pro-apoptotic proteins contribute to neuropathological process in AD irrespective of amyloid beta and senile plaque.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar