Leta i den här bloggen

lördag 16 oktober 2010

Astroglia tuottaa tPA ja PAI tiedettiin jo 1998

Gliasolututkimuksia oli suoritettu koe-eläimissä jo aiemmin ja jo vuonna 1998 pääteltiin, että astrosyytti pystyy tuottamaan tPA ja PAI1- Miten tällainen koejärjestely oli koostettu?

LÄHDE: Glia. 1998 Feb;22(2):130-7. Role of astrocyte-derived tissue-type plasminogen activator in the regulation of endotoxin-stimulated nitric oxide production by microglial cells.Vincent VA, Löwik CW, Verheijen JH, de Bart AC, Tilders FJ, Van Dam AM.Research Institute Neurosciences Vrije Universiteit, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology, Amsterdam, The Netherlands.

Abstract ( suomennosta abstraktista)

In mixed glial cell cultures from cerebral cortices of newborn rats, endotoxin induces nitric oxide (NO) production in microglial cells.

Gliasoluseosta oli hankittu vastasyntyneitten rotanpoikasten aivokuoresta ja endotoksiinien vaikutuksesta mikrogliaaliset solut tuottivat typpioksidia NO.

Earlier we demonstrated that endotoxin induced NO production by microglial cells is inhibited in the presence of astroglial cells by transforming growth factor beta (TGFbeta).

Aiemmin tämä tutkijaryhmä oli osoittanut, että endotoksiinin vaikuttama NO_tuotanto mikrogliasoluissa estyy astrogliojen läsnäollessa kasvutekijän TGFbeeta vaikutuksesta.

Both microglial and astroglial cells produce TGFbeta in a biologically inactive form, which can be activated by plasmin generated by plasminogen activators (PA).

Sekä mikrogliat että astrogliasolut tuottavat kasvutekijää TGFbeeta, joka on biologisesti inaktiivissa muodossa ja sen voi aktivoida vain PLASMIINI, jota generoituu PA:n avulla.

In the present paper we describe studies on the mechanism by which glial cells may activate inactive TGFbeta and its potential inhibitory effect on NO production by microglial cells.

Tässä artikkelissa tutkijat kuvaavat sitä mekanismia, jolla gliasolut saattavat aktivoida inaktiivin TGFbeetan ja sen mahdollisen estovaikutuksen mikrogliojen NO-tuotantoon

Inhibition of plasmin increased NO production in endotoxin-treated mixed glial cell cultures.

Jos PLASMIINI estettiin, lisääntyi NO-tuotanto endotoksiinilla käsitellyissä gliasoluseosviljelmissä.

Subsequently, antibodies against tissue-type plasminogen activator (tPA) increased NO production in endotoxin-treated mixed glial cell cultures while amiloride, an inhibitor for urokinase (uPA), had no effect.

Samoin tPA-vasta-aineet aiheuttivat NO-tuotannon lisääntymistä endotoksiinilla käsitellyissä gliasoluseosviljelmissä. Mutta amiloridi, joka on urokinaasin (uPA) estäjä, ei omannut mitään vaikutusta.

We hereby concluded that tPA is the crucial PA involved in plasmin production resulting in inhibition of NO production in mixed glial cell cultures.

Täten tutkijat päättelivät, että tPA on kriittinen plasminogeeninaktivaattori, joka on osallinen siihen PLASMIININ tuottoon, joka voi estää typpioksidin NO muodostuksen gliasoluseosviljelmissä.

Zymography and Northern blot analysis of purified astroglial, microglial, and mixed glial cell cultures demonstrated that astroglial cells produce tPA and a plasminogen activator inhibitor (PAI-1) and are thereby responsible for the production of plasmin which may activate the inactive TGF in these cultures.

Zymografiset tutkimukset ja Northern blot-analyysi puhdistetuista astroglioista, mikroglioista ja gliasoluseosviljelmistä osoittivat, että astrogliasolut tuottavat tPA ja PAI-1, mitkä tekijät ovat vastuussa siitä PLASMIININ tuotannosta, mikä voi aktivoida inaktiivin kasvutekijätn TGFbeeta näissä soluviljelmissä.

In conclusion, astroglial-derived tPA plays a major role in the inhibition of NO production by endotoxin-treated microglial cells through enhanced plasmin production and possible subsequent TGFbeta activation.

Johtopäätöksenä mainitaan, että astrogliaalinen tPA omaa pääosan NO-tuotannon estämisessä, sen jälkeen kun mikrogliasoluja on käsitelty endotoksiinilla, ja tämä estovaikutus tapahtuu lisääntyneen PLASMIININ tuotannon kautta ja mahdollisen sitä seuraavan TGFbeeta aktivaation kautta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar