Leta i den här bloggen

söndag 17 oktober 2010

APP ja PSD-95 ?

LÄHDE: beeta amyloidia kertyy jos on APP-mutantti neuroini ja silloin vähenee PSD-95 ja GluR1 synaptit.

Beta-amyloid accumulation in APP mutant neurons reduces PSD-95 and GluR1 in synapses

Claudia G. Almeidaa, Davide Tampellinia, Reisuke H. Takahashia, Paul Greengardb, Michael T. Lina, Eric M. Snyderb and Gunnar K. Gourasa, Corresponding Author Contact Information, E-mail The Corresponding Author

aDepartment of Neurology and Neuroscience, Laboratory of Alzheimer's Disease Neurobiology, Weill Medical College of Cornell University, 525 E 68th Street, New York, NY 10021, USAbLaboratory of Molecular and Cellular Neuroscience, Rockefeller University, New York, NY 10021, USA Received 3 September 2004; revised 21 December 2004; accepted 28 February 2005. Available online 2 April 2005.

Abstract ( suomennosta)

Synaptic dysfunction is increasingly viewed as an early manifestation of Alzheimer's disease (AD), but the cellular mechanism by which β-amyloid (Aβ) may affect synapses remains unclear.

Synaptinen dysfunktion katsotaan yhä vahvemmin olevan Alzheimerin taudinvarhais- manifestaatio , mutta se solumekanismi, jolla amyloidi-beeta voisi vikuuttaa synapseja, on edelleen epäselvä seikka vuonna 2005, jolloin tämä artikkeli asetettiin internetiin. .

Since cultured neurons derived from APP mutant transgenic mice secrete elevated levels of Aβ and parallel the subcellular Aβ accumulation seen in vivo, we asked whether alterations in synapses occur in this setting.

Koska transgeenisen APPmutantti hiiren neuroniviljelmissä erittyi kohonneet määrät Abeeta peptidiä ja samaan aikaan taphtui hiiren kehossa subsellulaaria Abeetan kertymää, tutkijat pohtivat, jos samaan aikaan tässä setissä esiintyisi synapsien muuntumisia.

We report that cultured Tg2576 APP mutant neurons have selective alterations in pre- and post-synaptic compartments compared to wild-type neurons.

He raportoivat sitten että näissä mainituissa neuroneissa oli selektiivisiä muuntumisia pre- ja postsynaptisissa aitioissa verrattuna wt-neuroneihin.

Post-synaptic compartments appear fewer in number and smaller, while active pre-synaptic compartments appear fewer in number and enlarged.

Postsynaptisia aitioita näytti olevan harvemmassa ja ne olivat pienempiä, kun taas aktiiveja pre-synaptisia aitioita esiintyi harvempina jalaajentuneina.

Among the earliest changes in synaptic composition in APP mutant neurons were reductions in PSD-95, a protein involved in recruiting and anchoring glutamate receptor subunits to the post-synaptic density (PSD).

Mitkä olivat varhaisimmat muutokset APP-mutanttien neuronien synapsien koostumuksessa? Niitä oli PSD-95 proteiinin oli määrän vähentymä- Se on proteiini, joka rekrytoi ja ankkuroi glutamaattireseptorien alayksiköitä postsynaptisessa tihentymässä.

In agreement, we observed early reductions in surface expression of glutamate receptor subunit GluR1 in APP mutant neurons.

Tutkijat totesivat APP-mutanteissa neuroneissa varhaisen vähentymän glutamaattireseptorien alayksikköjen GluR1 esiintymisessä synapsipinnalla.

We provide evidence that Aβ is specifically involved in these alterations in synaptic biology, since alterations in PSD-95 and GluR1 are blocked by γ-secretase inhibition, and since exogenous addition of synthetic Aβ to wild-type neurons parallels changes in synaptic PSD-95 and GluR1 observed in APP mutant neurons.

Tutkijat vahvistivat tätä löytöä osoittamalla, että Abeeta oli spesifisesti mukana tässä synaptisen biologian muuntumisessa, koska gamma-sekretaasientsyymin estämisellä voitiin blokeerata PSD-95- proteiinin ja GluR1- reseptoreitten muuntumiset ja koska exogeeninen synteettisen Abeetan lisääminen normaaliin wt-neuroniin sai aikaan paralleeleja- samanlaisia- muutoksia synaptisessa PSD-95-proteiinissa ja GluR1- reseptoreissa aivan kuten APP-mutanteissakin neuroneissa.

Keywords: Amyloid; Alzheimer; Synapse; Glutamate receptor; Spines; AMPA; Dendrite

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar