Leta i den här bloggen

lördag 30 januari 2010

Postsynaptinen tihentymä, PSD. Reseptorien fiksaatio alustaan.

Rakenteelliset proteiinit (the scaffolding proteins) PSD tihentymissä pitävät paikoillaan glutamaattireseptoreita ja täten varmistavat, että postsynaptiseen kalvoon saadaan suuri pitoisuus näitä reseptoreita.

  • AMPA-R ja NMDA-R ovat ankkuroituina siten, että niiden asemat ovat suoraan vastapäätä presynaptisen alueen aktiivia vyöhykettä ( active zone) .

  • Mutta metabotrooppiset reseptorit mGluR ovat ankkuroituna PSD tihentymään sillä tavalla, että ne ovat perisynaptisia, ne eivät ole tiellä aineenvaihdunnallisine tapahtumineen, mutta eivät ole kaukanakaan tärkeästä kohdasta.

  • Tämä PSD (postsynaptic density) on hyvin tarkan tieteellisen tutkimuksen kohteena ja siinä onkin havaittu useita satoja proteiineja.
Runsaimpia niistä ovat

* CaMKII, kalsium-kalmoduliinista riippuva kinaasi II
* synaptista GTPaasia aktivoiva proteiini
* PSD-MAGUK proteiinit ( PSD:hen liittyneet guanylaattikinaasit.

  • NMDA-reseptorit ovat ankkuroituneet proteiinirakenteisiin suoralla interaktiolla GluN2 alayksikköjensa avulla. Ne liittyvät PSD-95 proteiiniin, joka on kaikkein runsain PSD aikuisessa. Tai ne liittyvät PSD-93/ SAP-97/SAP-102 proteiineihin.
  • mGluR , metabotrooppiset reseptorit ryhmästä 1, ovat liittyneet PSD-tihentymään sitoutumalla Homer-proteiiniin. Homer taas liittyy PSD-ryhmään rakenneproteiinilla Shank.
  • Jonotrooppisilla Glu-reseptoreilla näyttää olevan kullakin erilaiset sijoittumat PSD-kalvoalueessa. AMPAR keskittyy periferiaan tai ne ovat tasaisesti levittäytyneitnä postsynaptisesti, mutta NMDAR keskittyy postsynaptiseen keskustaan.
  • Eräs telineproteiini, rakenteellinen valkuainen ( the scaffolding protein), joka sijaitsee PSD:ssä, on nimeltään AKAP79/150. Se tarkoittaa A-kinaasia ankkuroiva proteiini 79/150. Tämä pystyy sitoutumaan entsyymeihin, proteiinikinaaseihin PKA ja PKC sekä proteiinifosfataasiin 2B (PP2B). Nämä entsyymit ovat kriittisen tärkeitä synaptisessa plastisuudessa.
AKAP79/150 kiinnittyy myös PSD-kalvotihentymään sen molekyyleihin PSD-95 ja SAP-97. Täten se pystyy paikallistamaan, kohdentamaan, entsyymit PKA, PKC ja PP2B aivan lähelle niitten substraaattia GluN2B ja GluA1.

PKA joka on sitoutunut AKAP79/150 molekyyliin toimii kuin vartija ( a guard) synapsialueessa, pitäen AMPA-reseptoreita "aisoissa" ja fosforyloituneena.

  • Postsynaptisen pinnan rakenne kuvana:
http://www.mpipsykl.mpg.de/en/research/themes/aging/figures/almeida_02_04.jpg
The Post-Synaptic Density (PSD) is a complex network of scaffold proteins, receptors and enzymes located in dendritic spines. PSD are assembled and disassembled when synapses form or disappear. PSD proteins also regulate synaptic plasticity and proper receptor localization.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar