Leta i den här bloggen

fredag 29 januari 2010

Perustietoa Glu-synapsista. (Strandberg J)

jatkoa synaptisesta plastisuudesta...

LÄHDE: Strandberg Joakim. Developmental plasticity of the glutamate synapse: roles of low frequency stimulation, Hebbian induction and the NMDA receptor. ISBN: 978-91-628-7882-5.

  • Taustafaktaa
Noin 90 % kaikista synapseista joita kohdistuu CA1 pyramidaalisoluihin, ovat näitä glutamiinisynapseja. Glu-ergisessä hermojärjestelmässä on neljänlaisia reseptoreita. Niistä kolme on integraalisia osia kanavaproteiinista ja niitä sanotaan jonotrooppisiksi reseptoreiksi. Neljäs reseptorityyppi on G-proteiiniin linkkiytynyt ja sitä sanotaan metabotrooppiseksi reseptoriksi.

(CA= Cornu Ammonis)
  • Jonotrooppiset reseptorit ovat
AMPA-reseptori (AMPAR)
(AMPA= alfa-amino-3-hyrdoxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid)

NMDA-reseptori (NMDAR)
(NMDA=N-methyl-D-aspartate)

Kainaattireseptori (KAR)

(KA= Kainic acid, kainate)

Näitä reseptoreita on runsaasti kertynyt ryvästyminä postsynaptiseen tiivistymään (PSD).Tämä on rakenne, jossa on reseptorien lisäksi iso joukko proteiineja kuten kinaaseja, fosfataaseja, tukirakenneproteiineja ja adaptoriproteiineja, jotka ovat liittyneet toisiinsa ja sytoskeletoniin
( kertovat Okabe 2007 ja Feng et Zhang 2009).

  • Metabotrooppinen reseptori
mGluR ( metabotropic glutamate receptor)

(Tässä täytyy välillä sanoa, että neuroneja piirrettäessaä kymmenen vuotta sitten kuvat olivat kauniita kuin champignon sieni ja siinä valkealla synapsipinnalla oli vuosi vuodelta enemmän reseptoria ja jonikanavaa, mutta mitään erityisempää synapsirakennetta ei ole 90-luvulla voitu esittää näitten reseptoreitten maastoksi, fiksaatioksi tai niitten syklin kartaksi. Tämän takia otan näitä termejä esiin ja reseptoreitten uudet nimet. Ne on luokiteltu viime vuonna, 2009, uudestaan).

  • Termejä.
GluA= AMPA receptor subunits, AMPA reseptorin alayksiköt
GluN= NMDA receptor subunits, NMDA-reseptorin alayksiköt
GluK= Kainate receptor subunits , Kainaattireseptorin alayksiköt

Nämä reseptorit sijaitsevat postsynaptisessa kalvossa geografisesti siten, että NMDA-reseptorit ryvästyvät keskelle ja AMPA-reseptorit periferiaan PSD-materiaalissa vastaten presynaptista aktiviteetti aluetta kuin " töpseli" ja metabotrooppiset reseptorit sensijaanovat perisynaptisesti synapsireunamilla.

PSD= post synaptic density
AP2= adaptor protein
CaMKII= Calcium-Calmodulin dependent kinase II
PKA= protein kinase A (cAMP dependent protein kinase)
PKC= protein kinase C
PICK1= protein interacting with C-kinase
PLC= phospholipase C
PP1= Protein phosphatase 1
PP2A= protein phosphatase 2A
PP2B = protein phosphatase 2B
PSD-MAGUK= PSD-associated guanylate kinase
STEP= Striatal enriched protein tyrosine phosphatase
TARP= transmembrane AMPA-R regulatory protein
VGCC= Voltage gated Ca++ channel


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar