Leta i den här bloggen

fredag 29 maj 2015

Banaanikärpäsen hajuhermoissa on Notch signalointi

(Nyt siten mennään katsomaan hajureseptoreita:  Tuoksuuko kaneli kanelilta, kahvijauhot kahvilta, vaniljasokeri vaniljalta?)
LÄHDE: PLoS Genet. 2015 May 26;11(5):e1005244. doi: 10.1371/journal.pgen.1005244. eCollection 2015. Notch is required in adult Drosophila sensory neurons for morphological and functional plasticity of the olfactory circuit. Kidd S1, Struhl G1, Lieber T1. Abstract


Hajureseptoreistä lähtevät hermojuosteet vievät  keskusaivoon informaatiota hajuista ja tuoksuista, mutta on arveltu että niitten osuus kuten muittenkin sensoristen neuronien, olisi passiivinen muistijäljen  muodostumisessa ja varastoinnissa. Tässä tutkimuksessa tutkijat osoittavat, että Notch järjestelmää  ( joka  on osa  evoluutiovakaata  solunsisäistä  signalointitietä)  tarvitaan aikuisen banaanikärpäsen  hajureseptorihermoissa hajunystyjen  rakenteellisessa ja funktionaalisessa plastisuudessa, mitä   krooninen hajualtistus indusoi.
  • Olfactory receptor neurons (ORNs) convey odor information to the central brain, but like other sensory neurons were thought to play a passive role in memory formation and storage. Here we show that Notch, part of an evolutionarily conserved intercellular signaling pathway, is required in adult Drosophila ORNs for the structural and functional plasticity of olfactory glomeruli that is induced by chronic odor exposure.

 Erityisesti  tutkijat osoittavat, että  Notch aktiivisuus olfaktorisen reseptorin neuroneissa (ORN)  on välttämätön  hajunystyjen volyymin hajuspesifiselle tilavuuden kasvulle, mikä seuraa pitkittyneestä haju ( tuoksu) altistuksessa. Notch tarvitaan myös niissä tapahtuviin  kroonisen hajun aiheuttamiin fysiologisiin muutoksiin  ORN muutoksia seuraaviin  toisen projektioneuronin (PN)  fysiologisiin vasteisiin
  •  Specifically, we show that Notch activity in ORNs is necessary for the odor specific increase in the volume of glomeruli that occurs as a consequence of prolonged odor exposure.  Calcium imaging experiments indicate that Notch in ORNs is also required for the chronic odor induced changes in the physiology of ORNs and the ensuing changes in the physiological response of their second order projection neurons (PNs).
 Tutkijat osoittivat myös, että Notch vaikuttaa   olfaktorisissa reseptorineuroneissa (ORN)    sekä kanonisen pilkkoutumisesta riippuvan että  ei-kanonisesta pilkkoutumisesta riippumattoman tien kautta. Notch-ligandi  Delta (DI) projektioneuronissa (PN) tekee tasapainossa vaihteen näitten teitten kesken. Näistä tiedoista voidaan määrittää  neuronaalinen (hajukonjunktio) piiri, missä N aktiivisuus periferiassa säätelee keskisen aivon neuroneja ja    keskisessä aivossa DI  säätelee neuroniaktiivisuutta periferiassa.  Tämä työ valottaa  kokemuksesta riippuvan plastisuuden merkitystä enimmäiselle olfaktoriselle synapsille (ORN).
  •  We further show that Notch in ORNs acts by both canonical cleavage-dependent and non-canonical cleavage-independent pathways. The Notch ligand Delta (Dl) in PNs switches the balance between the pathways. These data define a circuit whereby, in conjunction with odor, N activity in the periphery regulates the activity of neurons in the central brain and Dl in the central brain regulates N activity in the periphery. Our work highlights the importance of experience dependent plasticity at the first olfactory synapse.
PMID:
26011623
[PubMed - in process]
Free full text

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar