Leta i den här bloggen

fredag 29 maj 2015

APP /sAPP "venyttävät" , kasvattavat, molemmistä päistä uutta neuronia tarkkoihin asemiinsa jotta neuronaalinen jatkuvuus stabiloituu - funktionaalisuus mahdollistuu

Periaate. Ajatelkaa kaikista aina hyvää ja selittäkää asiat parhain päin. Siis mitä hyvää on APP:ssä?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25903790

J Neurochem. 2015 Apr 22. doi: 10.1111/jnc.13133. [Epub ahead of print]

Analysis of the amyloid precursor protein role in neuritogenesis reveals a biphasic SH-SY5Y neuronal cell differentiation model.da Rocha JF1, da Cruz E Silva OA1, Vieira SI1. Abstract

 On hyvin pystytty osoittamaan, että on olemassa sisäinen ohjelmointi, mikä kontrolloi neuritogeneesiä (hermosolujen kehittymistä alkujaan)  ja se aktivoituu varhain hermosolujen differentioitumisen aikana ja regeneraatiovaiheissa. Mutta edelleen on tieteen tutkimuskohteina yksittäisten molekulaariset osatekijät ja tapahtumat ja miten  tällaisen sisäinen ohjelma modifioituu ympäristön signaaleista.
Amyloidiprekursoriproteiini ( amyloidin edeltäjävalkuainen) APP on kehittyvän ja kysyvän hermojärjestelmän neuromodulaattori, kuitenkin hyvin monimutkaqisella mekansimillä, josta ollaan  vähemmän selvillä.
  • The existence of an intrinsic programme controlling neuritogenesis and activated during early neuronal differentiation and regeneration stages is well established. However, the identity and role of each molecular player and event, as well as how such a programme is modified by environmental signals, remain a focus of research. The amyloid precursor protein (APP) is a neuromodulator of the developing and mature nervous system, although in a highly complex manner which is far from clear. 
 Tutkijat  ottivat selvittääkseen APP:n indusoiman neuritogeneesin ( miten APP saa aikaan hermosolun kehkeytymistä)  ja ensiksi he loivat erään työmallin,  A-vitamiinijohdannaisen (RA)  indusoiman   soluerilaistumismallin,  jossa voitiin mitata    retiinihappoannoksia, morfologisia  muutoksia ja relevantteja biokemiallisia merkitsijöitä. Tuloksissa  oli  havainto kahdesta  ajallisesti eroavasta erilaistumisvaiheesta samalla A-vitamiiniannoksella ja siihen korreloi  moninkertainen lnousu  suhteessa  APP:n ja asetyloituneen tubuliinin kesken.
  • To study APP-induced neuritogenesis, the retinoic acid (RA)-induced SH-SY5Y cell differentiation model was first minutely characterized in terms of RA dose, morphological outputs and relevant biochemical markers. The findings reported here unveiled two differentiation phases for the 10 μM RA dose: 1-4 (4 days excluded) and 4-8 days, clearly defined by fold increases in the ratio between APP and acetylated Tubulin. 
 Tutkijat ovat ensimmäisiä, jotka raportoivat sekretorisen APP(sAPP/ APP- suhteessa  ilmenevän huipun  ensimmäisen  jakson aikana. Jatkossa tehdyt  APP ja sAPP modulaatiot vahvistivat, että korkea suhde  sAPPP/APP  vahvistaa  varhaisessa neuitogeenisesä vaiheessa  neuronin  pienten ulokkeitten pidentymistä. Toisess vaiheesa tämä sAPP/APP suhde putoaa ja samalla holoAPP määrä nousee ja avustaa pitämään yllä  pitempiä neuriitteja, mahdollisesti  vakauttamalla niitä. ( stabiloimalla).
  • Moreover, we describe, for the first time, a unique peak of secreted APP (sAPP)/APP ratio in the first phase. Subsequent APP and sAPP modulations confirmed that a high sAPP/APP ratio potentiates the elongation of smaller processes at the earlier neuritogenic phase. This sAPP/APP ratio drops in the second phase, as holoAPP levels increase to assist the maintenance of the longer neurites, potentially via their stabilization. 
 Tutkijat osoittivat  koemallissaan bifaasisen erilaistumisen ja kuvasivat  Alzheimerin taudista  tunnetuksi tulleen   edeltäjäporoteiini APP:n   ja sekretorisen sAPP:n   käyttäytymistä tässä mallissa.  Tässä havaittiin ainutlaatuinen  sAPP/APP suhteen käyrässä esiintyvä   huippu  ensimmäisessa faasissa ja tasanne  holoAPP:n osalta  toisessa faasissa., jotka molemmat  korreloivat  APP:n neuritogeeniseen funktioon. 

  • We show that SH-SY5Y cells differentiation ('Diff.') induced by 10 µM retinoic acid (RA) is biphasic, and describe the behaviour of the Alzheimer's amyloid precursor protein APP and its secreted sAPP fragment in this model. This includes a unique sAPP/APP peak in the first phase, and a plateau for holoAPP in the second phase, both related to APP neuritogenic functions.

© 2015 International Society for Neurochemistry.

KEYWORDS:

acetylated tubulin; amyloid precursor protein; morphometric analysis; neurite outgrowth; neuritogenesis; neuroblastoma cells
PMID:
25903790
[PubMed - as supplied by publisher] 
Vertaa.  
Kun sähkötyötekijä  yhdistelee kaapelit on jatkuvuuden ja kontaktin aikaansaaminen  funktionaalisesti  se olennainen   Normaali APP kottaa saada sitä  jatkuvuuden vakautusta aikaan näihin  erityisen  tehtävän omaaviin soluihin, jotka kuljettavat impulsseja jonien tasossa.   Jos tämä  vakauttajajärjestelmä  luhistuu asiaa ei paranna  "lisätä  sähkövirtaa"  vauriokohtiin ja toivoa että  funktio  siitä paranee.  ( siis  varsinaisten hermonvälittäjien pitoisuuden lisääminen ei paranna neuronien välistä kontaktivajetta, vaikka amssiivinen  määrä jotain   ainetta voi aiheutaa  jonkin reflektorisen potkun alavirran neuronilta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar