Leta i den här bloggen

fredag 27 november 2015

Ajatus, jota en ole ennen ajatellut

Joskus olen pohtinut, miten ihmeessä voi keho mudoostaa sellaisia prioneja, proteiineja, joita ei mikään ihmisen immuunijärjestelmäpysty pilkkomaan tai muuten tuhoamaan. Olen koetanut katsoa  proteiinisekvenssejä. Nyt tuli yksi uusi ajatus tästä lähteestä, mkä selittää kehon  silppurijärjestelmän  välttöä.
 Suomennan.Löysin tämän etsiessäni kuparista  jatkotietoa.

Onko kuparin vaje AD-taudissa, Lewyn kappaletaudissa ja CJD taudissa yleisavain vapaitten radikaalien  mekanismiin ja oksidatiivisen stressin  indusoimaan vaurioon?

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25125459
J Alzheimers Dis. 2015;43(4):1149-56. doi: 10.3233/JAD-140765.
Is brain copper deficiency in Alzheimer's, Lewy body, and Creutzfeldt Jakob diseases the common key for a free radical mechanism and oxidative stress-induced damage?

  •  Otsikossa mainitussa kolmessa taudissa esiintyy samanlaisia   tunnusmerkkejä, joista yksi on epänormaalien proteaasiresistenttien proteiinien  saostumia.  Näissä påatologioissa kuparin sitoutuminen proteiiniin kykenee antamaan suojaa vapaita radikaaleja vastaan reduktiolla,  kuprimuodon (Cu2+)  muuttuessa  kupromuotoon (Cu+). Naudan aivosta on osoitettu vapaitten radikaalien tuottavan proteinaasi-K resistenttiä prionia jos  kupari korataan mangaanilla.  Koska on osoitettu matalia kuparipitoisuuksia tarttuvissa spongioosisissa enkefalopatioissa, PD-taudin substantia nigrassa ja AD, LBD ja CJD-tautien eri aivoalueilla, on tehty oletus mekanismista, joka piilee neurodegeneraation  perustana ja ilmenee, jos kuparin antama suoja vapaita radikaaleja vastaan on huonontunut.
In Alzheimer's (AD), Lewy body (LBD), and Creutzfeldt Jakob (CJD) diseases, similar pathological hallmarks have been described, one of which is brain deposition of abnormal protease-resistant proteins. For these pathologies, copper bound to proteins is able to protect against free radicals by reduction from cupric Cu++ to cupreous Cu+. We have previously demonstrated in bovine brain homogenate that free radicals produce proteinase K-resistant prion after manganese is substituted for copper. Since low brain copper levels have been described in transmissible spongiform encephalopathies, in substantia nigra in Parkinson's disease, and in various brain regions in AD, LBD, and CJD, a mechanism has been proposed that may underlie the neurodegenerative processes that occur when copper protection against free radicals is impaired. 

  •  Peptidijaksoissa alfa-hapon  protoni peptidisillan lähellä on erittäin liikkumiskykyinen  ja sen voi  vapaat radikaalitnyhtää irti.  Silloin tuottuu trivalentti alfa- hiiliradikaali ja indusoituu vapaan radikaalin ketjureaktio, josta generoituu-D-aminohappo rakenne peptidisekvenssiin. Ja koska ainoastaan L-aminohapot ovat fysiologisia  imettäväisproteiineissa kuten ihmisen proteiineissa., on oletettavaa että vain fysiologiset  Lpeptidit  voivat  joutua kierrätykseen fysiologisilla  entsyymeillä kuten proteaaseilla.  Jos nyt esiintyy D- aminohappo peptidijaksossa johtuen  vajaasta kuparista ja pututuvasta suojasta vapaita radikaaleja vastaan, sitä ei tunnisteta ja  se saattaisi muuntaa p aivopeptidien  proteosomin  L-aminohappojen keirrätyksen. Ja aivoissa tuloksena olisi epänormaalin, proteaasiresistentin proteiinin kertymä mitä havaitaankin AD, LBD ja CJD taudeissa.

In peptide sequences, the alpha acid proton near the peptide bond is highly mobile and can be pulled out by free radicals. It will produce a trivalent α-carbon radical and induce a free radical chain process that will generate a D-amino acid configuration in the peptide sequence. Since only L-amino acids are physiologically present in mammalian (human) proteins, it may be supposed that only physiological L-peptides can be recycled by physiological enzymes such as proteases. If a D-amino acid is found in the peptide sequence subsequent to deficient copper protection against free radicals, it will not be recognized and might alter the proteasome L-amino acid recycling from brain peptides. In the brain, there will result an accumulation of abnormal protease-resistant proteins such as those observed in AD, LBD, and CJD.

KEYWORDS:

Alzheimer's disease; Creutzfeldt Jakob disease; D-amino acids; Lewy body disease; copper deficiency; free radicals
PMID:
25125459
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar