Leta i den här bloggen

lördag 28 februari 2015

Leusiinipitoinen toistojakso transmembraaniproteiinissa (LRRTM) tärkeä LTP:ssä . AMPAR rekrytointi, neurexiinit

  Leucine-rich repeat transmembrane proteins are essential for maintenance of long-term potentiation.
Neuron. 2013 Aug 7;79(3):439-46. doi: 10.1016/j.neuron.2013.06.007.
Tiivistelmä

Leusiinipitoisia  (L)   toistoja (LRR)   sisältävät  transmembraani (TM)  proteiinit ovat synaptisia soluadheesiomolekyylejä (CAM), jotka triggeröivät excitatorisen  synaptisen kokoontumisen viljellyissä neuroneissa ja vaikuttavat synaptiseen funktioon in vivo, mutta  niitten osuus synaptisessa plastisuudessa on tuntematon.
 shRNAvälitteisesti  sammutettu LRRTM1 ja LRRTM2  vastasyntyneen hiiren CA1 pyramidaalisoluissa vaikuttti LTP- blokeerautumisen akuuteissa hippokampileikkeissä.
Mutta kun lisättiin LRRTM2 molekyyliä solujen ulkotilaan, se oli riiittävä pitkäaikaispotentioitumiseen (LTP),  ehkä sen takia että se välitti sitoutumista neurexiineihin  (Nrxs)
Kun on tutkittu endogeenisten  AMPA-reseptoreitten ilmestymistä neuronisolun opintaan viljellyissä neuroneissa, on saatu viitettä siitä, että LRRTM- proteiinit pitävät yllä  AMPAreseptoreitten  esilletuomista  synapsipintaan  LTP-induktion jälkeen. ( AMPAreseptorin rekrytointi synapsipintaan)
LRRTM proteiineja vaaditaan myös kypsien synapsien LTP:ssä aikuisen CA1- pyramidaalineuroneissa, mikä viittaa siihen, että se LTP- blokki, mikä aiheutui  neonataalisten synapsien LRRTM1 ja LRRTM2  proteiinien vaimennuksesta,   ei johdu synapsikypsymisen viasta.

Abstract

Leucine-rich repeat transmembrane proteins (LRRTMs) are synaptic cell adhesion molecules that trigger excitatory synapse assembly in cultured neurons and influence synaptic function in vivo, but their role in synaptic plasticity is unknown.
 shRNA-mediated knockdown (KD) of LRRTM1 and LRRTM2 in vivo in CA1 pyramidal neurons of newborn mice blocked long-term potentiation (LTP) in acute hippocampal slices. 
Molecular replacement experiments revealed that the LRRTM2 extracellular domain is sufficient for LTP, probably because it mediates binding to neurexins (Nrxs).
 Examination of surface expression of endogenous AMPA receptors (AMPARs) in cultured neurons suggests that LRRTMs maintain newly delivered AMPARs at synapses after LTP induction. LRRTMs are also required for LTP of mature synapses on adult CA1 pyramidal neurons, indicating that the block of LTP in neonatal synapses by LRRTM1 and LRRTM2 KD is not due to impairment of synapse maturation.
Suomennosta 28.2. 2015

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar