Leta i den här bloggen

onsdag 19 december 2012

Prioniproteiinin ja Abetan suhde?

Molemmat olevinaan funktionaalisia  joka ihmisellä. Miten  ne sitten muuttuvat  toisensa pahentajiksi?

Arch Neurol. 2009 Nov;66(11):1325-8. doi: 10.1001/archneurol.2009.223.Cellular prion protein mediates the toxicity of beta-amyloid oligomers: implications for Alzheimer disease.
Program in Cellular Neuroscience, Neurodegeneration and Repair, Yale University School of Medicine, New Haven, CT 06536-0812, USA.

TIIVISTELMÄ

AD tauti kohtaa yli 25 miljoonaa ihmistä maailmassa vajaata puolta prosenttia maailman väestöstä.
Aiemmin on  pidetty faktana, että LIUKENEMATON  Abeta- plakki on se AD patogeneesin  keskeinen asia,  koska niitä kerran näkyy olevan. Mutta  uudempi  näyttö osoittaakin, että LIUKENEMATON ( siis näkymätön tai vaikeammin havaittava )  oligomeerinen Abeta- koostuma saattaakin olla tärkeämpi seikka. On  alettu havaita, että beta-amyloidi oligomeerit  ovat vahvasti synapsitoksisia, hermojen kytkeytymiskohtien( synapsien)  myrkky, mutta MITEN, tätä on pohdittu  tavalla jos toisella (Senhän asian Martin Hallbeckin  työryhmä Lundissa juuri on selvittänyt tänä vuonna 2012) .  Vuonna 2009, jolloin tämä artikkeli julkaistiin, oli havaittu seuraavaakin: Solun prioniproteiini  PrP(c)  toimii  hanakkana reseptorina Abeta-oligomeereille ja täten ohjaa niiden toksisen vaikutuksen kohdistumaan  synaptien plastisuuteen.

 Herein, we review the recently published finding that cellular prion protein (PrP(c)) is a high-affinity receptor for Abeta oligomers, mediating their toxic effects on synaptic plasticity. 

Tutkijat edelleen pohtivat AD:n ja Prioniproteiinin(c) välistä suhdetta  ja mahdollisia kliinisiä sovellutuksia. Solujen prioniproteiini saattaa  tarjota uutta kohdetta  terapeuttiseen interventioon  AD taudissa.

We further discuss the relationship between AD and PrP(c) and the potential clinical implications. Cellular prion protein may provide a novel target for therapeutic intervention in AD.
Havainnollinen kuvakin littyy tekstiin.PrP(c)  reseptori houkuttelee  Abeetatoksisuutta muistimolekyylien ja kognition tärkeitten primääritason reseptorien kimppuun  NMDA ja AMPA.
 An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is nihms-162878-f0001.jpg Object name is nihms-162878-f0001.jpg
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar