Leta i den här bloggen

torsdag 28 april 2011

Dehydroepiandrosteronisulfaatti (DHEAS) ja muisti

Pol Merkur Lekarski. 2008 Jan;24(139):66-71. [Current views on the role of dehydroepiandrosterone in physiology, pathology and therapy].
[Article in Polish]
Krysiak R, Frysz-Naglak D, Okopień B. Source Slaska Akademia Medyczna w Katowicach, Klinika Chorób Wewnetrznych i Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii.

Abstract

Dehydroepiandrosterone (DHEA) and its sulfate metabolite (DHEAS) are the major androgens secreted by the human adrenal gland.

Dehydroepiandrosteroni ja sen sulfaatti DHEAS ovat pääasialliset androgeenit, joita erittyy ihmisen lisämunuaisista.

The decline in their production is the most characteristic age-related change in the adrenal cortex.

Niiden tuotannon väheneminen on kaikkein luonteenomaisin vanhenemisen merkki lisämunuaiskuoressa.

This process, known as 'adrenopause' may contribute to the increased incidence of atherosclerosis, cancer, or dementia in older people.

Tämä adrenopaussi saattaa osaltaan olla lisäämässä ateroskleroosin, syövän tai dementian ilmaantumista vanhemmilla henkilöillä.

The possibility of using DHEA in management has attracted considerable attention over recent years.

Viimevuosina on mahdollinen DHEA:n käyttäminen hoitona alkanut pohdituttaa.

Whereas DHEA therapy seems to be effective in treating patients with adrenal insufficiency and systemic lupus erythematosus, clinical studies investigating the potential efficacy of DHEA therapy in multiple other disorders (Alzheimer disease, depression, cardiovascular disease, osteoporosis, sexual dysfunctions) have not provided consistent results.

Kun DHEA-terapia näyttää olevan tehokasta lisämunuaisen vajaatoiminnassa ja systeemisessä lupus erytematosus-taudissa, niin kliiniset tutkimukset, jotka selvittävät DHEA:n mahdollista tehoa monissa muissa häiriöissä ( Alzheimerin tauti, depressio, kardiovaskulaarinen tauti, osteoporoosi, seksuaalinen dysfunktio) eivät ole tuotaneet mitään johdonmukaista tulosta.

Further research is also needed to better assess the efficacy and safety of DHEA supplementation in patients with advanced age.

Lisätutkimuksia tarvitaan myös DHEA:n annostuksen tehon ja turvallisuuden määrittämiseen ikääntyneillä.

This review evaluates current understanding of physiology and pathology of DHEA production and summarizes the possible therapeutic value of this hormone.

Tämä katsaus arvioi nykyistä ( 2008) DHEA-produktion fysiologiaa ja patologiaa ja tekee yhteenvetoa tä-män hormonin terapeuttisesta arvosta.

PMID:
18634257
[PubMed - indexed for MEDLINE]

LinkOut - more resources

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar