Leta i den här bloggen

söndag 11 september 2016

NMDA ja AMPA- glutamaattierginen neurotoksinen molekyyli caramboxiini

 kun GABA molekyylin tärkeä jarruvaikutus (inhibitio) ei pääse toimimaan, valtaan jää GLU-erginen excitatorinen ylivoima.   GABA ( gamma-aminovoihappo) on ihmisaivojen pääasiallinen "vaihde-jarru- järjestelmämolekyyli", jonka kunto tuotaa  joustavan nopean ja täysin synkronisoivan  päätetely-ja toimintakyvyn ja reagoimisen ulkopuolisiin  tilanteisiin.   Ilman  GABA-järjestelmää ihminen on sisäisesti konfuusiossa ja ulospäinsuuntautuva   "tekemisfunktio" voi päätyä epileptisiin kouristuksiin ja  normaaliliikunta ei toimi asianmukaisesti tästä  caramboxiinityyppisetä myrkytyksestä.
 Myös munuainen voi myrkyttyä suurista carambola-määristä. jos on  kroonsita munuaisvikaa olemassa.
Caramboxiini molekyyli on 3-metoxy-5-OH-7-karboksy-fenylalaniini.
fenylalaniini-aminohapon normaaleja  OH-johdannaisia  tyrosiinista ovat  aivoissa  dopamiinijärjestelmän molekyylit ja dopamiiniradat  ja   GABA-jarru-vaihde-järjestelmä on  monipuolinen takasäätöinen systeemi joiden normaalisti toimiessa  ihmisen  sekä reflektoriset että harkitut  toiminnot ovat nopeita ja tarkoituksenmukaisia. Voimavirta "imatra" jota hallitaan dopamiini-GABA- takasäätöisesti , tulee  glutamiini-glutamiinihappo-energiasta. Glutamiini on rikastunutta energiaa ja voi antaa paikallsita  "ilmaisenergiaa" pilkkoutuessaan glutamiinihapoksi.  Glutamiinihappo on tämän  parin  excitatorinen ( stimuloiva)  jäsen., Liiallinen  glutamiinihappomäärä on myrkyllistä paikallisesti neuroneissa. Glutamiinihapon jatkoaineenvaihduntasykli on välttämätöntä neuronille  varsinkin aivojen etuosissa ja muistin sekä tahdonalaisen toiminnan  alueilla. Aivojen takaosissa on enemmnkin AMPA- ecxitatorinen  aminohappo.
Fenyyli- ja fenolirakenteisia  molekyylejä on  hyvin paljon  ihmisravinnossa- ja  niillä on pääsyä   veriaivokynnyksen läpi. Osa niistä on  kehoa  ja hermostoa suojaavia. Polyfenoleista kehutaan niiden antioksidanttisuutatkin , fytiinikin on polyfenoli ja eräs  kehon parhaimpia antioksidantteja.
Monia tuhomolekyylejä  voi olla vielä ravinnosta tunnistamatta. Tämä caramboxin havaittiin  2005 aikaan hermomyrkylliseksi. Se on  aminohappo, mutta  ei sitä laatua, joka voisi muodostaa mitään peptidiä.


https://en.wikipedia.org/wiki/Caramboxin
  •  The potent and deadly neurotoxin caramboxin was extracted from star fruits, as N. Garcia-Cairasco, N. P. Lopes, et al. describe in their Communication on page 13067 ff. The main targets of caramboxin intoxication are the kidney and the brain. A worldwide awareness is needed for thousands of people who are exposed to this new phenylalanine-like neurotoxin. (Cover by N. Garcia-Cairasco
  • Neurochem Int. 2005 Jun;46(7):523-31.Convulsant activity and neurochemical alterations induced by a fraction obtained from fruit Averrhoa carambola (Oxalidaceae: Geraniales).

Abstract

We obtained a neurotoxic fraction (AcTx) from star fruit (Averrhoa carambola) and studied its effects on GABAergic and glutamatergic transmission systems. AcTx had no effect on GABA/glutamate uptake or release, or on glutamate binding. However, it specifically inhibited GABA binding in a concentration-dependent manner (IC(50)=0.89muM). Video-electroencephalogram recordings demonstrated that following cortical administration of AcTx, animals showed behavioral changes, including tonic-clonic seizures, evolving into status epilepticus, accompanied by cortical epileptiform activity. Chemical characterization of AcTx showed that this compound is a nonproteic molecule with a molecular weight less than 500, differing from oxalic acid. This neurotoxic fraction of star fruit may be considered a new tool for neurochemical and neuroethological research.

Caramboxin

From Wikipedia, the free encyclopedia
Caramboxin
Caramboxin.svg
Names
IUPAC name
2-Carboxy-3-hydroxy-5-methoxyphenylalanine
Identifiers
ChemSpider 32779488
Jmol 3D model Interactive image
Properties
C11H13NO6
Molar mass 255.23 g·mol−1
Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Infobox references


Caramboxin (CBX) is a toxin found in star fruit (Averrhoa carambola)).[1] Individuals with some types of kidney disease are susceptible to adverse neurological effects including intoxication, seizures and even death after eating star fruit. Caramboxin has been identified as the neurotoxin responsible for these effects. Caramboxin is a non-proteinogenic amino acid that stimulates the glutamate receptors in neurons. Its chemical structure is similar to the amino acid phenylalanine. Caramboxin is an agonist of both NMDA and AMPA glutamatergic ionotropic receptors with potent excitatory, convulsant, and neurodegenerative properties.[2]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar