Leta i den här bloggen

tisdag 22 mars 2016

Ei saa unohtaa raikaan vedeen juomista ja ravintoa, jossa on vesipitoisuutta


2.
Suzuki Y, Nakamura Y, Yamada K, Igarashi H, Kasuga K, Yokoyama Y, Ikeuchi T, Nishizawa M, Kwee IL, Nakada T.
PLoS One. 2015 May 6;10(5):e0123708. doi: 10.1371/journal.pone.0123708. eCollection 2015.

TIIVISTELMÄN suomennosta:
Tausta: Tässä työssä tutkijat halusivat  selvittää, onko veriaivonestetilavuuden vedenvirtaus alehtunut Alzheimerin tautia potevilla ihmisillä kuten on aiemmin osoitettu AD taudin hiirimallilla
Menetelmä: 
Tutkimusaineisto: Kymmenen tervettä vapaaehtoista nuorta ( 21-30 vuotiasta),  kymmenen vapaaehtoista senioria (60-78 vuotiaita joiden MMSEpisteet olivatg 29 tai yli), ja kymmenen AD-potilasta (59-84, joiden MMSE-pisteet olivat 13-19). Kaikki AD-potilaat oli diagnosoitu neurologisin spesifisin  testein  kättämällä DSMIV-kriteereitä.
Aivoselkäydinnesteen (likvorin)  dynamiikka analysoitiin käyttämällä PET- mittaustekniikkaa ( positroniemissiotomografiaa), kun oli ensin ruiskutettu laskimoon merkattua vettä ( happi-istotooppi 15-O vesimolekyylissä ja veden säteilymäärä  1000 megabequerelia).
Tulokset:
 Veden pääsy AD potilaan aivoselkäydinnestetilaan ilmaistiin  vedenvirtaussuhteena ja se oli selvästi alentunut nuoriin kontrolleihin verrattuna ja myös verrattuna kontrollisenioreihin. Terveitten senioreitten vedenvirtaussuhde oli myöskin merkitsevästi alempi kuin nuorten terveitten.
Johtopäätös:
 Alzheimerpotilailla vedenvirtaus aivoselkäydinnesteeseen  on merkitsevästi huonontunut. On todettu että beta-amyloidista puhdistuminen  on riippuvainen kudosvirtauksesta ja aivoselkäydinnesteen tuotannosta. Tämä tutkimus viitaa siihen, että  veden virtauksen vähenemin  aivoselkäydinnesteeseen saattaa häiritä beta-amyloidin puhdistuma tahtia  ja täten  on liittynyt  AD-patogeneesiin.

  • Abstract OBJECTIVE: To investigate whether water influx into cerebrospinal fluid (CSF) space is reduced in Alzheimer's patients as previously shown in the transgenic mouse model for Alzheimer's disease. METHODS: Ten normal young volunteers (young control, 21-30 years old), ten normal senior volunteers (senior control, 60-78 years old, MMSE ≥ 29), and ten Alzheimer's disease (AD) patients (study group, 59-84 years old, MMSE: 13-19) participated in this study. All AD patients were diagnosed by neurologists specializing in dementia based on DSM-IV criteria 
  •  CSF dynamics were analyzed using positron emission tomography (PET) following an intravenous injection of 1,000 MBq [15O]H2O synthesized on-line. RESULTS: Water influx into CSF space in AD patients, expressed as influx ratio, (0.755 ± 0.089) was significantly reduced compared to young controls (1.357 ± 0.185; p < 0.001) and also compared to normal senior controls (0.981 ± 0.253, p < 0.05). Influx ratio in normal senior controls was significantly reduced compared to young controls (p < 0.01). 
  • CONCLUSION: Water influx into the CSF is significantly reduced in AD patients. β-amyloid clearance has been shown to be dependent on interstitial flow and CSF production. 
  • The current study indicates that reduction in water influx into the CSF may disturb the clearance rate of β-amyloid, and therefore be linked to the pathogenesis of AD. TRIAL REGISTRATION: UMIN Clinical Trials Registry UMIN000011939. Free PMC Article

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar