Leta i den här bloggen

onsdag 11 december 2013

SNARE- proteiinit

SNARE
on lyhennys sanoista  Liukoiset  NSF liitosproteiini- reseptoriproteiinit
"SNAP (Soluble NSF Attachment Protein) REceptor") proteins

Tämä on suuri proteiinisuperperhe, jossa on yli 60 jäsentä  sekä hiivoissa että imettäväisissä. 
  • SNARE-proteiinien ensisijainen tehtävä on välittää  rakkulakuljetusta lipidikalvoisten  aitioitten  kesken eräänlaisessa aukkostruktuurikohdassa  ( porosomi) tai tietyssä kohdeaitiossa  kuten lysosomissa
Tämän funktion selvittelystä on juuri jaettu Nobelin palkinto 10.12. 2013 Tukholmassa, joten parasta suomennosta saa vielä odotella.
(Eilen selvitettiin tarkasti miten  SNARE- proteiinit toimivat tässä  rakkulan sisällön ottamisessa ja välittämisessä  eteenpäin. Tässä alla olevassa kuvassa näytetään miten SNARE- proteiini kuin hiuspinnin päät  ottavat oteen membraaneista sekä solusta että rakkulasta ja  saattaa  nämä sulautumaan toisiinsa. Käytännössä ehtii muodostua  aukko, josta sisältö siirtyy ennenkuin kalvot täysin sulautuvat toisiinsa fuusiossa )

The primary role of SNARE proteins is to mediate vesicle fusion, that is, the exocytosis of cellular transport vesicles with the cell membrane at the porosome or with a target compartment (such as a lysosome).

  • SNARE proteiinia on kaksi kategoriaa v- SNARE, joita inkorporoituu kuljetettaviin rakkuloihin niiden silmukoituessa esiin ja kohde eli t- SNARE- proteiineja , joita on kohdeorganismissa. 

SNAREs can be divided into two categories: vesicle or v-SNAREs, which are incorporated into the membranes of transport vesicles during budding, and target or t-SNAREs, which are located in the membranes of target compartments.

  •  Vierlä tuoreempi luokittelu  ottaa huomioon SNARE- proteiinien rakenteellisiä piirteiä ja jakaa niitä  R_ SNARE ja Q- SNARE ryhmiksi.
Recent classification however takes account of the structural features of the SNARE proteins and divides them into R-SNAREs and Q-SNAREs.
  •  Kaikkein tarkimmin on tutkittu synaptisten rakkuloitten SNARE- proteiineja  presynaptisesta kalvosta. Tällaiset SNARE- proteiinit ovat kohteita  mm bakteerin neurotoksiineille ( botulismi, tetanus).
The best-studied SNAREs are those that mediate docking of Synaptic Vesicles with the presynaptic membrane. These SNAREs are the targets of the bacterial neurotoxins responsible for botulism and tetanus.
  •  SNARE- proteiinit ovat pieniä ja useimmiten plasmakalvoon sitoutuneita proteiineja. Vaikka ne  vaihtelevat huomattavasti rakenteeltaan ja kooltaan, niillä on sytosolisessa segmentissä  SNARE motiivissaan  60- 70 aminohappoa, jotka pystyväöt  palautuvasti kokoontumaan tiiviksi neljän helixin kimpuksi, jota sanotaan trans- SNARE- kompleksiksi. 

SNAREs are small, abundant and mostly plasma membrane-bound proteins. Although they vary considerably in structure and size, all share a segment in their cytosolic domain called a SNARE motif that consists of 60-70 amino acids that are capable of reversible assembly into tight, four-helix bundles called "trans"-SNARE complexes.

 Valmiiksi muodostunut meta-stabiili trans kompleksi käsittää kolme SNARE- proteiinia :
Ne ovat
  1. syntaxiini I 
  2. SNAP-25 jotka ovat solukalvossa- ja
  3.  synaptobreviini, rakkulaan assosioitunut kalvoproteiini eli VAMP ankkuroituneena rakkulakalvoon
The readily-formed metastable "trans" complexes are composed of three SNAREs: syntaxin 1 and SNAP-25 resident in cell membrane and synaptobrevin (also referred to as vesicle-associated membrane protein or VAMP) anchored in the vesicular membrane.http://en.wikipedia.org/wiki/SNARE_%28protein%29

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar