Leta i den här bloggen

söndag 27 oktober 2013

Fysostigmiini

http://en.wikipedia.org/wiki/Physostigmine

Kuten tiedetään kolinerginen järjestelmä toimii eräänlaisena hermo ratojen johtokyvyn perusauraajana   siten että sen  vaihtovirtamainen  nopea asetylkoliini-- asetylkoliiniesteraasi- järjestelmä  normaalina tuottaa ihmisen järkevää kognitiota ja hyvää suorituskykyä.
 Jos  tuo hyvä järkevyys halutaan   täsmällisesti kolaroida pois- (kuitenkaan tappamatta  väestöä kuten tavallisilla hermokaasuilla  on tapana ), ja esim asetylkoliinin tehopitoisuutta vähennetään-   niin  vaikutus on typertävä, ihminen alkaa  töppäillä, hypistellä, nyppiä ja esim.  kiskoa vaatteitaan pois ja on toiminnaltaan deliriöösi, ajantajun kadottanut  eikä erota  vahvoista  hallusinaatioistaan   objektiivisia faktoja. - Sotilaille tuollainen  töppöily olisi  hyvin  "incapasitating", toimintakyvyn tehon äkkikatkaisija.  BZ kemiallinen ase  kuten sen sukuinen Agentti 15 ovat sitä sorttia.Tämän vuoden alkupuolella  huhuttiin että jotain  Agentti 15 kaltaista olisi  Syyriassakin olut, mutta  ilmeisesti  oli kyse pahempia tarkoittaneista  aineista.

Tuollaisen töppöilyyn on fysostigmiini vastalääke  . Sen yksi  nimi onkin "Antilirium " ( anti -delirium)  . Fysotigmiinillä on itsellään   yliannostusoreensa, joten  sen  antorajat ovat kapeat. Fysostigmiini saa kohotettua asetylkoliinin vaikuttavaa pitoisuutta estämällä  asetylkoliinia pilkkoutumasta.

NATO koodin BZ  aineille fysostigmiini on  aivan  spesifinen vasta-aine. sillä BZ aineet   ( asetylkoliinin kompetitiivisina estäjinä   postsynaptisissa ja postjunktionaalisissa muskariinireseptorikohdissa sekä aivoissa)  vähentävat asetylkoliinin efektiivistä  pitoisuutta noissa reseptorikohdissa.

Fysostigmiinin vaikutus asetylkoliiniesteraasiin on reversibeli, ohimenevä, palautuva, ( kun taas  organofosfaatti-hermokaasut  lamaavat  entsyymin pysyvästi). Fysostigmiini vahvistaa asetylkoliinin pitoisuutta sekä nikotiinireseptoreissa että muskariiniresptoreissa,  joten se vaikuttaa  aivoissakin lähimuistin ja    lihasfunktioissa kyseessä olevan hetken  tahdonalaisen toiminnan   paranemaa. 

 Sitaatti  Wikipediasta:

Clinical uses

Physostigmine is used to treat glaucoma, Alzheimer's disease and delayed gastric emptying. It has been shown to improve short term memory (Krus et al. 1968). Recently, it has begun to be used in the treatment of orthostatic hypotension.
Because it is a tertiary amine (and thus does not hydrogen bond, making it more hydrophobic), it can cross the blood–brain barrier, and physostigmine salicylate is used to treat the central nervous system effects of atropine, scopolamine and other anticholinergic drug overdoses.
Physostigmine is the antidote of choice for Datura stramonium poisoning. It is also an antidote for Atropa belladonna poisoning, the same as for atropine.[4] It has been also used as an antidote for poisoning with GHB as well,[5] but is poorly effective and often causes additional toxicity, so is not a recommended treatment.[6]

Bioactivity

Physostigmine functions as an acetylcholinesterase inhibitor. Its mechanism is to prevent the hydrolysis of acetylcholine by acetylcholinesterase at the transmitted sites of acetylcholine. This inhibition enhances the effect of acetylcholine, making it useful for the treatment of cholinergic disorders and myasthenia gravis. More recently, physostigmine has been used to improve the memory of Alzheimer’s patients due to its potent anticholinesterase activity. However, the drug form of physostigmine, physostigmine salicylate, has poor bioavailability.
Physostigmine also has a miotic function, causing pupillary constriction. It is useful in treating mydriasis. Physostigmine also increases outflow of the aqueous humor in the eye, making it useful in the treatment of glaucoma.
Recently, physostigmine has been proposed as antidote for intoxication with gamma hydroxybutyrate (GHB, a potent sedative-hypnotic agent that can cause loss of consciousness, loss of muscle control, and death). Physostigmine may treat GHB by producing a nonspecific state of arousal. However, there is not enough scientific evidence to prove physostigmine properly treats GHB toxicity.
Physostigmine also has other proposed uses: it could reverse undesired side effects of benzodiazepines such as diazepam, alleviating anxiety and tension. Another proposed use of physostigmine is to reverse the effects of barbiturates (any of a group of barbituric acids derived for use as sedatives or hypnotics).

Side effects

An overdose can cause cholinergic syndrome.
Other side effects may include nausea, vomiting, diarrhea, anorexia, dizziness, headache, stomach pain, sweating, dyspepsia and seizures.[7]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar