Leta i den här bloggen

måndag 26 december 2011

Sydänkirurgian merkitys aivojen funktiolle

Tästä on tullut väitöskirja
Reinsfeldt Björn. Cardiac surgery and the brain-studies on cerebral blood flow autoregulation and mechanisms of cerebral injury.
ISBN 978-91-628-8369-0 http://hdl.handle.net/2077/27812
Ruotsalaisesta yleistajuisesta lyhennelmästä suomennan seuraavaa:

Sydänleikkausten jälkeen sattuu aivoperäistä vaikuttumista ns. kognitiivista dysfunktiota 50- 70 %:ssa.
Tällaisessa tilassa on tyypillistä mm
  • muistihäiriöt (minnesströrning)
  • persoonallisuudenmuutokset (personlighetsförändring)
  • keskittymisvaikeudet (koncentrationssvårigheter),
  • psyykkinen uupumisalttius (psykisk uttröttbarhet)
  • emotinaaliset häiriöt (emotionella störningar)
Postoperatiivisen kognitiivisen dysfunktion syynä on
  • häiriintynyt tasapaino aivojen hapen saannin ja hapen tarpeen välillä toiminnanhäiriö veri-aivoesteessä
  • operaation aikaiset mikroemboliat (kiinteät tai kaasumaiset partikkelit)
  • aivo-veriesteen (BBB) dysfunktio
  • anestesia-aineitten vaikutus
  • näiden eri kombinaatiot
Otsikon väitöskirjatyössä tutkittiin anestesia-aineitten (isofluraani ja sevofluraani) vaikutuksia aivojen verenkiertoon ja hapettumiseen sydänkeuhkokoneen avulla tehdyn sydänkirurgian aikana . Edelleen laskettiin määrällisesti aivoihin tulleet mikroemboliat avoimen aorttaläppäkirurgian aikana tai vaihdettaessa aorttaläppiä nivuskatetrin kautta (TAVI). Mitattiin operaatioitten yhteydessä verestä ja selkäydinnesteestä biomarköörit, jotka signaloivat soluvauriota, aivojen tulehdusta tai aivoveriesteen häiriötä.

Mainitut narkoosiaineet alentavat aivojen aineenvaihduntaa ja täten hapentarvetta. Lisäksi niillä on suora verisuonivaikutus aivojen verisuoniin. Tämä vaikuttaa parempaa aivojen hapettumista. Nämä anestesia-aineet suojaavat aivoja lisäämällä aivojen toleranssia sattumalta esiintyviä verenpaineen putoamisia tai kriittisesti matalia aivoon tulevia verenvirtauksia kohtaan.

Nivuksesta johdetun katetrin (TAVI) yhteydessä aorttaläppiä vaihdettaessa nähdään melkoinen aivoihin suuntautuva mikroembolismi pallolaajennettaessa (ballongsprängning) vanhaa ja asetettaessa uutta läppäproteesia. Mikroembolioitten aste korreloi aivovauriomarköörin S-100B vapautumiseen seerumiin aivojen tukisoluista astrosyyteistä.

Aorttaläppäkirurgian jälkeen nähdään selkäydinnesteessä vahvasti kohonneet tulehduksen välittäjäainemarköörit ja vaurioittuneitten astrosyyttien marköörit.
Tämä aivotulehdus näyttää aiheuttavan veriaivoesteen (BBB) häiriintyneen toiminnan.
Sensijaan ei ole havaittu mitään yhteyttä aivojen mikroembolioitten lukumäärällä ja aivojen tulehtumisen asteella, astrosyyttivauriolla tai BBB- vaikuttumisella.
Sysänkirurgia, jossa on käytetty sydänkeuhkokonetta, aiheuttaa siis voimakkaan aivotulehduksen ja veriaivoesteen (BBB) vaikuttumisen, minkä pitäisi voida selittää sydänkeuhkokoneavusteisen sydänkirurgian jälkeen ilmeentyvä alentunut kognitiivinen kapasiteetti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar