Leta i den här bloggen

söndag 17 juli 2011

Asetylkolinergiset reseptorit

http://jn.physiology.org/content/90/3/1956/F7.expansion.html

Kaavakuva kolinergisistä reseptoreista ja solunsisäisistä aktiivin kalsiumjonin varastoista, mitkä säätelevät Ca++ jonin sisänmenoa ja vapautumista koe-eläimen sydämensisäisessä neuronissa.

Schematic diagram of the cholinergic receptors and intracellular Ca2+ stores mediating Ca2+ entry and release in rat intracardiac neurons.

Agonistin sitoutuminen kolinergiseen nikotiini(n) tai muskariini (m) reseptoriin saattaa mobilisoida aktiivia kalsiumjonia stimuloimalla joko sen sisäänpääsyä tai vastaavasti vapautumista solunsisäisistä varastoista .

Agonist binding to n- and mAChRs may mobilize Ca2+ by stimulating either Ca2+ entry or Ca2+ release from intracellular stores, respectively.

Kolinergisten nikotiinireseptoreitten aktivaatio stimuloi aktiivien kalsiumjonien sisäänvirtausta avointen nikotiini(AK) reseptoreitten kanavien kautta ja edistää CICR ryadiinisensitiivisistä kalsium Ca++ varastoista.

Activation of nAChRs stimulates Ca2+ influx via the open nAChR channel and promotes CICR from ryanodine-sensitive Ca2+ stores.

G-proteiinivälitteisesti fosfolipaasiin (PLC) kytkettyjen Muskariininkaltaisten AK- reseptoreitten aktivaatio hydrolysoi PIP2 ja siitä tuottuu DAG ja IP3 sekundäärivälittäjäaineita. IP3 toimii välittäjänä, missä ER aitiosta käsin vapautuu aktiivia kalsiumjonia.Kohonnut sytoplasminen kalsiumjonipitoisuus taas aktivoi kalsiumista riippuvia kaliumkanavia minkä jälkeen kalsiumia pursuu plasmamembraanin läpi ja sitä kertyy mitokondrioihin tai endoplasmiseen retikulumin aitioihin Ca++ ATPaasi pumpun avulla.

Activation of mAChRs coupled by a G protein to phospholipase C (PLC) hydrolysis of phosphotidylinositol-4,5-bisphosphate (PIP2) yielding diacylglycerol (DAG) and IP3. IP3 serves as mediator of Ca2+ release from a compartment of the endoplasmatic reticulum (ER). Elevated cytoplasmic [Ca2+] activates Ca2+-dependent K+ channels (KCa) before being extruded across the plasma membrane and sequestered into the mitochondria or into the ER compartments via a Ca2+-ATPase pump.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar